intTypePromotion=1
ADSENSE

các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học: phần 1

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

251
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 của cuốn sách "các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học" của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các nội dung: khái niệm về các phương pháp phổ, phương pháp phổ quay, phổ hồng ngoại và raman, phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học: phần 1

DI Ễ N ĐÀ N TO ÁN -L Í- HÓ A 10 00 B TR ẦN HƯ N G ĐẠ O TP .Q UY NH Ơ N WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON DI ỄN ĐÀ N TO ÁN -L Í- HÓ A 10 0 0B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON DI ỄN ĐÀ N TO ÁN -L Í- HÓ A 10 0 0B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON DI ỄN ĐÀ N TO ÁN -L Í- HÓ A 10 0 0B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON DI ỄN ĐÀ N TO ÁN -L Í- HÓ A 10 0 0B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2