CÁCH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CHO TRẺ EM

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
244
lượt xem
37
download

CÁCH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CHO TRẺ EM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ em là nguồn nhân lực quý giá của tương lai. Một việc rất quan trọng mà cha mẹ có thể làm cho con mình là chuẩn bị và chăm sóc cho trẻ có được sức khỏe răng miệng hoàn hảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁCH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CHO TRẺ EM

  1. CÁCH CHĂM SÓC RĂNG MI NG CHO TR EM Tr em là ngu n nhân l c quý giá c a tương lai. M t vi c r t quan tr ng mà cha m có th làm cho con mình là chu n b và chăm sóc cho tr có ư c s c kh e răng mi ng hoàn h o. Cha m có th giúp cho tr gi răng ch c và kh e b ng cách t p cho tr nh ng thói quen răng mi ng lành m nh ngay t nh ng năm tháng u i. Răng s a óng vai trò quan tr ng trong vi c ăn nhai, phát âm và t o nên v th m m cho khuôn m t tr . ng th i, cũng óng vai trò gi ch trên xương hàm cho các răng vĩnh vi n sau này.
  2. CÁCH CHĂM SÓC VÀ GI GÌN V SINH RĂNG MI NG CHO PH N MANG THAI Ch dinh dư ng cân b ng: răng c a tr b t u hình thành t tháng th 3 n tháng th 6 trong b ng m . B t kỳ th c ăn gì m ăn vào cũng s nh hư ng n các răng ang trong giai o n phát tri n này c a tr . i u quan tr ng là bà m c n ăn m t lư ng y các ch t dinh dư ng, nh t là sinh t A, C và D, ch t m, ch t khoáng (calci và phospho) răng c a tr ư c c u t o bình thư ng. T t c th c ăn nào t t cho s c kh e chung u t t cho răng. M t ch ăn cân b ng thư ng cung c p m t lư ng các ch t dinh dư ng y nuôi m và con. Calci là ch t ch y u c n thi t cho s phát tri n răng, ch a nhi u trong các lo i cá (c xương), s a và các s n ph m t s a, rau c i. Bác sĩ răng hàm m t ho c bác s y khoa s vi t toa, thêm các ch t h tr cho bà m n u ch ăn không cung c p y các ch t dinh dư ng c n thi t. Ch ăn ng t: Ăn nhi u ng t, ăn nhi u l n trong ngày và ch nh m ng v sinh răng mi ng s gây sâu răng. Quan ni m cho r ng răng s sâu thêm ho c r ng i sau m i l n
  3. mang thai là m t quan ni m không úng. Nhi u ph n tin r ng lúc còn trong b ng m , tr s l y calci t răng m c u t o nên xương và răng c a mình. Th c ra, ch ăn y c a m s cung c p nhu c u calci cho tr . N u không ư c cung c p y , tr s l y các ch t c n thi t t xương c u t o răng, ch không ph i t răng c a m . Sau khi tr ư c sinh ra, thói quen ăn ng t c a bà m cũng s t o cho tr thói quen thích v ng t (do vi c nêm n m th c ăn). Viêm nư u do thai nghén: Lư ng kích thích t tăng trong th i gian mang thai s làm tăng quá m c ph n ng c a thai ph i v i các ct ư c t o ra b i các vi khu n trong m ng bám răng (màng vi khu n không th y ư c, bám ch t lên b m t răng) làm nư u sưng , nh y c m và d ch y máu, g i là tình tr ng viêm nư u do thai nghén. C n lo i b m ng bám kh i b m t răng b ng cách ch i răng và s d ng ch nha khoa th t c n th n. Khám răng nh kỳ u n giúp nư u c a các bà m ư c kh e m nh trong lúc mang thai.
  4. H u qu c a thu c và các b nh m c ph i: Thu c (Tetracyclin) và các b nh m c ph i trong lúc mang thai (s i, giang mai...) có nh hư ng lên c u t o răng c a tr , như làm thay i hình d ng và màu s c c a răng. Tetracyclin có th làm s m màu răng c a tr . Tránh dùng thu c, ch s d ng khi th t c n thi t và ph i có toa c a bác sĩ. Gi gìn v sinh răng mi ng: ki m soát m ng bám răng c cha và m b ng cách ch i răng sau m i b a ăn ho c t i thi u hai l n m t ngày, s d ng ch nha khoa t i thi u m t l n m t ngày. Không b t bu c dùng thu c súc mi ng. Khám và i u tr răng mi ng: Th i gian t t nh t thai ph i khám và i u tr răng mi ng là t tháng th 4 n tháng th 6. Khi khám răng mi ng, c n báo cho bác sĩ răng hàm m t bi t là ang mang thai... i u này s giúp các bác sĩ ưa ra phương pháp i u tr t t nh t cho b n và a con chưa sinh ra. CÁCH CHĂM SÓC VÀ GI GÌN V SINH RĂNG MI NG CHO TR EM
  5. H răng s a: G m 20 cái, b t u hình thành và c u t o t trong bào thai và ti p t c phát tri n sau khi tr sinh ra. Răng s a u tiên m c lúc 6 tháng tu i, sau ó trung bình c 4 tháng s m c các răng ti p theo và tr có h răng s a vào l a tu i 2-2,5. Hi n tư ng m c răng: M t s tr có th b s t khi m c chi c răng u tiên, và có th v n ti p t c s t m i khi m c thêm các răng khác trong s 20 răng s a. Tr b b t r t khó ch u, d kích ng khi m c răng, thư ng cho ngón tay hay b t kỳ v t gì có trong tay vào mi ng c n, ch y nhi u nư c mi ng, khóc ho c không ch u ăn. Nư u , có th sưng, n u n vào có c m giác c ng và nh n. Ban êm không ng , nhi m trùng, phát ban ho c tiêu ch y. Nên ưa tr i khám bác sĩ nhi khoa khi có các d u hi u này. Làm d u cho tr t m th i b ng cách cho m t v t nh , m m tr c n lên (như vòng m c răng, núm vú cao su hay bàn ch i ánh răng). Nên cho tr ăn các th c ăn m m, x p. N u tr au nhi u, nên cho u ng Paracetamol gi m au.
  6. Nang ho c bư u máu do m c răng: Khi răng b t u m c, mô nư u s tách ra và b kéo l i. ôi khi, có m t ít máu ch y vào trong các mô, t o nên m t ch ph ng lên hay b b m nh trên nư u, g i là nang ho c bư u máu do m c răng. Thư ng không c n i u tr vì khi răng m c lên s kh i. Không nên c t hay ch c các nang ho c bư u này vì có th gây nhi m trùng. ưa tr i khám n u răng không m c trong vòng 1 tháng. Mút ngón tay: Bú là ph n x bình thư ng c a tr , giúp cơ và xương hàm phát tri n. Khi còn bé, tr thư ng ưa vào mi ng t t c nh ng v t gì có trong tay, k c các ngón tay mút. Thói quen mút các v t c a tr s bi n m t khi tr n tu i i h c. N u tr v n ti p t c mút ngón tay sau khi răng c a vĩnh vi n m c lên (7-8 tu i) có th s gây ra nh ng v n v th m m c n can thi p ch nh hình (như hô răng c a trên, lùi răng c a dư i...). Núm vú gi : Núm vú gi cũng có th gây ra nh ng v n như mút ngón tay n u tr bú trong th i gian dài. Thư ng tr có khuynh hư ng thích núm vú gi làm t silicone. Nên ki m soát núm vú gi thư ng xuyên và v t b n u có d u
  7. hi u mòn, r n n t hay rách. Không nhúng các u núm vú vào ng t như m t ong, m t... vì có th d n n a sâu răng, cũng không nhúng vào m n vì có th khi n th n tr ph i làm vi c quá s c. Th c ăn cho tr : Th c ăn bao g m s a, ngũ c c và nư c trái cây là ã cho tr , không nên thêm ư ng hay m t vào. Do nhu c u năng lư ng gia tăng c a cơ th , ngoài ba b a ăn chính, có th cho tr ăn thêm ba b a ph . Tránh không cho tr ăn v t c ngày, nh t là các th c ăn - nư c u ng ch a nhi u ư ng d dính vào răng (như bánh ng t, k o...). Sâu răng do cách nuôi tr (do bú bình): Sâu răng tr m tr ng có th x y ra tr bú bình (s a hay các ch t ng t khác) thư ng xuyên, nh t là trư c và trong khi ng . Khi ng , s ti t nư c b t gi m, vì v y tác d ng ch i r a trên răng và niêm m c mi ng cũng gi m. S a còn ng l i trong mi ng s b các vi khu n làm lên men, bi n i thành acid lactic gây sâu răng. Không tr ng m bình hay vú m trong lúc ng . N u tr ph i bú m i ng , nên cho tr bú nư c lã và l y bình ra khi tr ã ng .
  8. Khuy n khích vi c cho tr bú m , tuy nhiên n u ti p t c cho tr bú m sau 1 tu i (nh t là tr ng m vú m m i khi òi h i, ru ng và trong khi ng ) s gây ra d ng sâu răng tr m tr ng như bú bình. Thu c: t o hương v d ch u cho tr em, nhi u lo i thu c có ch a lư ng ư ng cao. N u s d ng thư ng xuyên và lâu dài các lo i thu c này (như khi tr b suy n), nh t là trư c khi ng , có th s gây sâu răng. Khi tr ph i dùng thu c trong th i gian dài, n u có th , nên yêu c u bác sĩ cho toa các lo i thu c không ch a ư ng. Làm s ch răng tr sau khi s d ng thu c và trư c khi ng . Tránh s d ng Tetracyclin: Không cho tr dư i 10 tu i s d ng b t kỳ lo i Tetracyclin nào vì s làm s m màu răng vĩnh vi n c a tr .
Đồng bộ tài khoản