Cách hay giáo dục trẻ vâng lời

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
113
lượt xem
29
download

Cách hay giáo dục trẻ vâng lời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thực tế, trẻ em không hề muốn cha mẹ phải tức giận. Chẳng qua các bé hành động theo những gì mình thích, còn phụ huynh lại không hiểu trẻ đang nghĩ gì. Hãy thử các cách sau để bé không “bỏ ngoài tai” những lời nói của bạn. Cũng giống như người lớn, trẻ thường có xu hướng không thích hoặc làm ngược lại mệnh lệnh hoặc những lời ép buộc. Do đó, các bậc phụ huynh cần phải giữ bình tĩnh, sáng suốt trong cách “giao việc” cho con. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách hay giáo dục trẻ vâng lời

  1. Cách hay giáo d c tr vâng l i Trên th c t , tr em không h mu n cha m ph i t c gi n. Ch ng qua các bé hành ng theo nh ng gì mình thích, còn ph huynh l i không hi u tr ang nghĩ gì. Hãy th các cách sau bé không “b ngoài tai” nh ng l i nói c a b n.
  2. 1. Gi bình tĩnh Cũng gi ng như ngư i l n, tr thư ng có xu hư ng không thích ho c làm ngư c l i m nh l nh ho c nh ng l i ép bu c. Do ó, các b c ph huynh c n ph i gi bình tĩnh, sáng su t trong cách “giao vi c” cho con. Hãy cho tr thêm chút th i gian khi mu n yêu c u chúng làm i u gì. Thay vì nói : “Con i t m ngay i” v i thái cáu g t, hãy nói: “ Con v thêm 5 phút n a r i i t m nhé” v i thái ôn hòa, nh nhàng. m b o tr s ngoan ngoãn nghe l i. 2. Nh c l i yêu c u l n n a Tr thư ng hi u ng và ít t p trung vào làm m t vi c, nhi u lúc lơ ãng, không ý i u b m yêu c u. Do ó, ng cáu gi n khi nh c thêm yêu c u c a b n l n n a. 3. Dùng trí tư ng tư ng giáo d c tr Tâm h n tr thơ vô cùng trong sáng, chúng thư ng mong mu n là m t nhân v t nào ó trong câu chuy n c tích ho c nh ng b phim ho t hình. Thay vì tr c ti p b t tr nghe l i, nên gián ti p thông qua nh ng t ng d
  3. dàng yêu thương, g i chúng b ng nh ng nhân v t mà chúng yêu thích, an xen tư ng tư ng và th c t . Tr s vô cùng thích thú và vui v n u ư c “ m nh n” vai trò c a ngư i mà chúng thích cũng như nh ng vi c mà “nhân v t” c a tr ư c giao. 4. L ng nghe tr nói Khi tr mu n nói chuy n, k cho cho b n b t kỳ vi c gì, b n hãy l p t c ghi vào b nh . Ch ng h n, tr thích ư c t ng món quà nào vào ngày sinh nh t, thích ư c b m ưa i âu… M t khi b m ã gi l i h a, tr s theo ó mà ngoan ngoãn nghe l i. 5. H n ch trách móc, phê bình cay nghi t Không nên quá nghiêm kh c trách tr khi chúng làm không t t vi c ư c giao. Trư c h t c n tìm hi u nguyên nhân khi n tr làm chưa t t. Ti p óc n ng viên và khích l tr , chúng c g ng nh ng l n sau. Tuy t i không ch trích, dùng t ng cay nghi t m ng tr .
  4. 6. Lư ng s c tr mà “giao vi c” M i tr u có nh ng s trư ng riêng, ép tr nh ng i u quá s c s khi n tr thêm áp l c, s hãi, th m chí t i thân vì không ai hi u mình. Làm cha m , c n quan sát t m và t ng th i m m nh, y u c a con, t ó giúp con phát huy t i a kh năng ti m n c a b n thân. Tr s ngoan ngoãn nghe l i khi th y vui và th a mãn nh ng mong mu n c a mình. 7. ng quên khen khi tr làm t t “Thư ng ph t phân minh” cũng là m t trong nh ng nguyên t c giáo d c tr ngoan hàng u. Có v y l n sau tr m i có ng l c mà c g ng.
Đồng bộ tài khoản