Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921 )

Chia sẻ: Thị Hồng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
358
lượt xem
38
download

Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Phần II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Từ năm 1917-1945) CHƯƠNG I .CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921 )

 1. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO CHÀO VỀ DỰ TIẾT THAO GIẢNG LỚP 11 A 3
 2. Phần II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Ph HIỆN ĐẠI ( Từ năm 1917-1945) CHƯƠNG I .CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY NGA DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở LIÊN XÔ (1921-1945) (1921-1945)
 3. I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 1. T×nh h×nh n­íc Nga tr­íc  1. T c¸ch m¹ng
 4. ? QUAN SÁT LƯỢC ĐỒ ĐẾ QUỐC NGA ĐẦU THẾ KỈ XX QUAN EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ LÃNH THỔ NGA VÀ TÌNH HÌNH KT- CT –XH ?
 5. - Chính trị : Đầu Thế kỉ XX Nga vẫn là nước Chính quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nicôlai II - Kinh tế: Nước Nga tham gia vào cuộc chiến Kinh tranh Thế giới thứ nhất, bị chiến tranh tàn phá gây nên hậu quả nặng nề.  Nền kinh tế lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra nhiều nơi, Công, nông nghiệp đình đốn. - Xã hội : Đời sống của nông dân, công nhân, Xã các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
 6. Cuộc sống của các tầng lớp nhân dân Nga ? Cu dưới chế độ Nga hoàng như thế nào?
 7. Đời sống người dân Nga vô cùng cực khổ, đặc biệt là nông dân, công nhân Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX
 8. - Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật Phong đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp trong nước.
 9.  2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI. a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 *Diễn biến : -23/2/1917: bùng nổ cuộc biểu tình của 9 vạn công nữ côn nhân thành phố Pê-tơ-rô-gơ- rát nhân   L∙nh ®¹o: §¶ng B«nsªvÝch   Lùc l­îng: CN, binh lÝnh, n«ng d©n *Kết quả : + Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ hoàng + 2 Chính quyền song song tồn tại : Một Chính là chính quyền Xô viết và Chính phủ tư sản là lâm thời cùng tồn tại. lâm
 10. ? Qua diễn biến cách mạng Tháng Hai ở Nga em hãy rút ra tính chất của cuộc cách mạng ? * Tính chất : Tính - Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc Cách Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 11. ? Cục diện chính trị nước Nga sau cách mạng tháng 2/1917 ? Cục diện - Sau cách mạng tháng 2/1917 cục diện nước có thể chính quy ược không nàyồn tại haikéo dài đền song song : ? Nga đã t Tạ thời và Chính phủ tư sản lâm i sao ? Chính quyền Xô viết. - Cục diện chính trị này không thể kéo dài . - Trước tình hình đó Lê- Nin và Đảng Bôn-sê- vich đã xác định đường lối cách mạng Nga là chuyển từ Dân chủ Tư sản sang Cách mạng XHCN
 12. LÊ NIN : sinh ngày 22/4/1870 tại Xim-biếc trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ông tên thật là : Vla-đi-mia-lich U-li-a-nôp. Đã tham gia cách mạng từ lúc còn là học sinh Năm 1893 Lên nin đến thủ đô Xanh-Pê-tec-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân Mac-xit. Sau khi bị bắt đi đày ở Xi-bia (1895-1900) ông sống ở nước ngoài. Đầu thế kỉ XX, Lê-nin thành lập đảng kiểu mới của giai cấp vô sản ở Nga.
 13. b. C¸ch m¹ng th¸ng M­êi b. C¸ch m * Đường lối : - Chuyển cuộc cách mạng Dân chủ tư sản sang cách mạng Xã hội chủ nghĩa.  
 14. Diễn biến : Di
 15. - 7/1917 cuộc biểu tình hòa bình của 7/1917 Cn,binh lính, thủy thủy Pêtơrôgơrat đã bị đàn áp đẫm máu. (400 người bị chết và bị thương ). Trước tình hình đó Đảng Bônsêvich đã quyết định chuyển đấu tranh từ hòa bình sang khởi nghĩa vũ trang. - Đến đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm lên khắp nước Nga.
 16. -7/10 (20/10) Lê – Nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-gơ-rat trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Các đội Cận vệ đỏ ra đời
 17. - 24/10 (6/11). Các đội Cận vệ đỏ 24/10 nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô.
 18. THỦ TƯỚNG KÊRENXKI -Đêm 25/10 (7/11) quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông, toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt. Khởi nghĩa Pê-tơ-rô-grat giành thắng lợ i CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG
 19. II - CUỘC ĐẤU TRANH XÂY II DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH           QUYỀN XÔ VIẾT 1.X©y dùng chÝnh quyÒn X«  ViÕt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản