Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán

Chia sẻ: Anh Cuu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
272
lượt xem
38
download

Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các trường hợp bằng nhau: cos đối sin bù phụ chéo, khác pi (của tan và cotan) Cos đối, sin bù, phụ chéo: Cái này dành cho bạn nhớ giá trị các góc (cung) có liên quan đặc biệt: cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; sin và cosin của hai góc phụ nhau thì bằng nhau –Từ đây suy ra tan và cos.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán

  1. Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán Chuyên mục: Nguyên bản: sin đi học (sin= đối : huyền) cos không hư (cos = kề: huyền) tan đoàn kết (tan = đối : kề) côtang kết đoàn (cotg = kề : đối) Version 2: sin đi học (sin= đối : huyền) cos khóc hoài (cos = kề: huyền) thôi đừng khóc (tan = đối : kề) có kẹo đây (cotg = kề : đối) Các trường hợp bằng nhau: cos đối sin bù phụ chéo, khác pi (của tan và cotan) Cos đối, sin bù, phụ chéo: Cái này dành cho bạn nhớ giá trị các góc (cung) có liên quan đặc  biệt: cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; sin và cosin của  hai góc phụ nhau thì bằng nhau –>Từ đây suy ra tan và cos. Công thức cộng * cos +cos =2 cos cos (cosa + cosb = 2cos((a+b)/2)cos(a-b)/2) * cos – cos = 2 sin sin *sin + sin = 2 sin cos *sin – sin = 2 cos sin cos cộng cos bằng hai cos cos cos trừ cos bằng trừ hai sin sin Sin cộng sin bằng hai sin cos sin trừ sin bằng hai cos sin Tan mình cộng với tan ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình…. Hoặc:tanx + tany thìtình mình cộng lại tình ta, sinh ra hai đứa con mình con ta tanx – tan y: tình mình hiệu với tình ta sinh ra hiệu chúng, con ta con mình Cách nhớ hàm sin và cos nhân 3 (sin3x, cos3x) Nhân ba một góc bất kỳ, sin thì ba bốn, cos thì bốn ba, dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ bốn, thế là ok. Biến đổi tổng thành tích: sin tổng lập tổng sin cô cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng còn tan tử cộng đôi tan (hoặc là: tan tổng lập tổng hai tan)
  2. một trừ tan tích mẫu mang thương sầu * tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb gặp hiệu ta chớ lo âu, đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng” một bài thơ về cách nhớ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb tan một tổng hai tầng cao rộng trên thượng tầng tan cộng tan tan dưới hạ tầng số 1 ngang tàng dám trừ một tích tan tan oai hùng Mấy câu về hình học: Muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào Rồi đem nhân với đường cao Chia đôi kết quả thế nào cũng ra. Version 2 như sau: Muốn tính diện tích Việt Nam Ta đem Trung Quốc, Thái Lan cộng vào Rồi đem nhân với nước Lào Campuchia phát thế nào cũng ra… Muốn tìm diện tích hình vuông, Cạnh nhân với cạnh ta thường chẳng sai Chu vi ta đã học bài, Cạnh nhân với bốn có sai bao giờ. Muốn tìm diện tích hình tròn, Pi nhân bán kính, bình phương sẽ thành. Nguyên tắc để 2 tam giác bằng nhau Con gà con, gân cổ gáy, cúc cù cu (cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh)
Đồng bộ tài khoản