Cách quản con

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
8
download

Cách quản con

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rất nhiều cha mẹ khi thấy con bướng bỉnh đã cho rằng: “Phải trị cho đến nơi đến chốn, mới tí tuổi đã ương bướng!”. Nhưng chính cách “trị đến nơi đến chốn” này của cha mẹ đã vô tình bóp nghẹt nhân cách đứa con ngay từ những bước đi đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách quản con

  1. Cách qu n con
  2. R t nhi u cha m khi th y con bư ng b nh ã cho r ng: “Ph i tr cho n nơi n ch n, m i tí tu i ã ương bư ng!”. Nhưng chính cách “tr n nơi n ch n” này c a cha m ã vô tình bóp ngh t nhân cách a con ngay t nh ng bư c i u. Bư ng b nh kh ng nh b n thân Bé Gia B o, 5 tu i, chơi á bóng trong nhà. M b o: “Gia B o ra sân á bóng i!”. “Không, con thích chơi trong nhà“- con áp l i. “N u con c á bóng trong nhà s làm v ly c c trên nóc t l nh y”. Gia B o không nói gì, c tình xoay ngư i hư ng qu bóng v phía giàn ly c c trên nóc t l nh sút. C giàn ly c c xu ng t v tan tành. B c mình khi nhìn ng thu tinh ng n ngang trong nhà, m lôi x nh x ch B o ra ngoài sân, l y ch i v t lia l a vào chân, sau ó l y kéo c t tan qu bóng ném vào s t rác. Gia B o khóc m ĩ nhưng cương quy t không xin l i m . Sau nhi u l n tương t , ch Mai-m c a Gia B o ã ph i tìm n ơn v khám Tâm lý B nh vi n Nhi Trung ương tìm hi u lý do vì sao con mình l i luôn làm trái l i m . T i di n àn Làm cha m , không ít các bà m ã ph i l p nh ng ch v vi c tr ch ng ương bư ng c a con như th nào. M t m có nick name
  3. là Me Cutet khơi mào: “M nào có kinh nghi m i u tr cao th này không? Con gái em 2 tu i mà càng ngày càng anh á. Cháu mà không v a lòng là hét lên m m, òi gì là ph i ư c n y… M cháu lo quá, c th này thì khi l n lên làm sao mà thành con gái ngoan ư c. “M t m khác chia s : B nh c a con b n ch c cũng gi ng b nh c a con mình, nhà ư c ông bà chi u, quen òi h i… Có l n mình ã ph i dùng n roi v t, ánh 1 l n th t au cho bi t s . Thà nó au 1 l n còn hơn sau này không d y b o ư c. n lúc ó, ra ngoài i, còn nhi u i u au hơn”… Theo nhà nghiên c u tâm lý tr em Nguy n H c m Thư, tr tu i t 3-5 tu i là l a tu i bư ng b nh nh t, thư ng làm trái ý cha m và gây cho ngư i l n r t nhi u s b c b i. Tuy nhiên, ây ch là s phát tri n tâm lý h t s c bình thư ng b i l a tu i này, tr ã có th t xúc cơm ăn, t lau r a tay, t i v sinh mà không c n có s tr giúp c a ngư i l n. Vì v y, vi c tr mu n kh ng nh mình, làm theo ý mu n c a mình là m t bư c phát tri n m i trong s hình thành nhân cách c a tr . Tr con hay làm h ng con? Nhi u b c cha m do không hi u quá trình phát tri n tâm lý c a tr nên h th y tr bư ng b nh, luôn làm trái ý ã v i vàng cho r ng tr m i n t m t ã hư, c n tr cho n nơi n ch n b ng roi v t. Tuy nhiên, nhi u nhà
  4. tâm lý tr li u ã nh n th y có nh ng trư ng h p r i nhi u tâm trí nh ng ngư i con thư ng xuyên b òn roi t ngày nh . N u a tr b òn roi nhi u, ho c s tr nên bư ng b nh hơn, ho c s ngoan ngoãn vâng l i. Tuy nhiên, chính s răm r p vâng l i này s l i h u qu là khi a tr n trư ng h c s t ra là a bé nhu như c, thi u óc sáng t o, ý chí b c như c, không dám ương u v i nh ng tr ng i và luôn l n tránh nh ng khó khăn. “Nhi u b c cha m khi th y con mình như v y l i cho r ng con mình là cù l n. Nhưng nào ng chính h ã bóp ngh t nhân cách a con ngay t nh ng bư c u tiên c a quá trình hình thành và phát tri n nhân cách”- bà m Thư nh n xét. Chuyên gia tâm lý Ph m Th Thanh, Trung tâm Tư v n H nh phúc Gia ình (TƯ H i KHHG Vi t Nam) cũng cho r ng, các b c cha m n u trong giai o n i m t v i tính bư ng b nh c a con thì nên ch p nh n nh ng cái ch ng i thư ng ngày c a tr . B i ây là c i m tâm lý l a tu i, không nên vì th mà quy ch p tr hư, c n ph i “ i u tr ”. N Ti n s tâm lý h c ngư i Anh P.Leach sau nhi u năm nghiên c u v tác ng c a tr thơ n cha m ã khuy n cáo: Khi bu c tr ph i làm nh ng gì tr không thích ho c ngăn c m nh ng i u tr ang háo h c làm thì nên lái tr m t cách nh nhàng. Tránh thách th c tr b ng nh ng câu ra
  5. l nh có tính tuy t i như: “Ph i làm” ho c “Không ư c làm”. Vì như v y s ch có tác d ng làm bùng n nh ng cơn h n d i tr . Nên cho tr m t l i thoát hơn là dùng áp l c. “N u cha m quy t chí rèn giũa tính bư ng b nh c a con theo ki u “tr cho n nơi n ch n b ng roi v t” thì s thư ng g p ph i ph n ng d d i c a tr như: Tr lăn ùng ra khóc, ho c ng i trơ lỳ, không nhúc nhích, ho c sau ó s răm r p vâng l i cha m . Tuy nhiên, c ba lo i ph n ng trên u nh hư ng x u n s phát tri n nhân cách sau này c a tr ”.
Đồng bộ tài khoản