Cách sắp xếp người khi chụp nhóm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
173
lượt xem
58
download

Cách sắp xếp người khi chụp nhóm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chụp hình một nhóm đông, người ta thường có những thế đứng khác nhau, mỗi người một kiểu, những bàn tay không biết đặt chỗ nào, khoảng cách không đồng đều nên kết quả bức ảnh trông không đẹp. Khác với các nhiếp ảnh gia tài tử, chúng ta cần biết phương pháp sắp xếp người khi chụp đám đông để tấm hình được tăng giá trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách sắp xếp người khi chụp nhóm

  1. Cách s p x p ngư i khi ch p nhóm
  2. Ch p hình nhóm ông: Khi ch p hình m t nhóm ông, ngư i ta thư ng có nh ng th ng khác nhau, m i ngư i m t ki u, nh ng bàn tay không bi t t ch nào, kho ng cách không ng u nên k t qu b c nh trông không p. Khác v i các nhi p nh gia tài t , chúng ta c n bi t phương pháp s p x p ngư i khi ch p ám ông t m hình ư c tăng giá tr . Dù cho ó là m t ám r t ông, b n v n c n ph i s p x p c n th n, v trí c a các nhân v t chính và ph , nh ng nhân v t chính thư ng ng gi a. Các nhân v t khác s p hai bên, hơi xoay nghiêng mình v hư ng nhân v t chính nhưng m t luôn hư ng v máy nh. Ta nên yêu c u các bà d u i các ví xách c ng k nh, các ông s a áo qu n, cà v t cho ngay ng n, ngư i cao ng phía sau, ngư i m p ng g n kho ng gi a ho c phía sau vì n u ng ngoài bìa, h s to l n hơn. Màu áo cũng không kém ph n quan tr ng, b n nên chen màu m nh t vào l n nhau t m nh ư c hài hòa.Nh ng ngư i ngoài nên ch n ngư i m c áo m. Mu n th y m t t t c m i ngư i trong nhóm, b n nên tìm nh ng nơi có b c th m là ch lý tư ng nh t. T o l p các chi u cao khác nhau b ng gh cũng là m t phương th c khác t o ra t m nh p. Nhi u hoàn c nh khác òi h i b n ph i ng trên cao ch p xu ng , ví d như ng trên gh , trên
  3. thang, trên l u ch p xu ng. NAG Tr n Tu n có l n ph i trèo lên sân thư ng v i máy nh Hasselblad và ng kính 50mm ch p nh m t ám ông g n 200 ngư i. Anh ã ư c m t nhân viên trong nhóm b o v t ng th ng Clinton ng i khen là: “The best crowd controller and people mover”. M t l i ng i khen r t có giá tr , nh t là khi ư c th t ra t mi ng m t k chuyên môn trong ngh . Thông thư ng khi ch p các ám ông t i các h i hè, ngoài b n ra, còn nhi u nhi p nh gia khác cũng mu n có t m hình y nên thi nhau b m nh lo n x . ó là m t l m l i l n, hình khi in ra b n s th y m i ngư i trong hình nhìn m i ng , t m nh s không có giá tr n a. Vì v y n u b n là ngư i nhi p nh gia chính, b n nên yêu c u các nhi p nh gia ké nên ch n phiên c a h sau khi b n ch p. Vì công s p x p c a b n, thông thư ng b n không bao gi g p phi n hà v i l i yêu c u chánh áng này. Khi ch p ám ông, nên ch p 3 n 5 t m, d n trư c k o h tan hàng b t t m t công s p l i. Hy v ng trong nh ng t m nh này, b n s ch n ư c m t t m không có ai nh m m t ho c mơ màng nhìn ch khác. Ch p hình nhóm nh :
  4. Nh ng nhóm nh thư ng là nh ng ngư i b n thân ho c cùng gia ình. t o s vui v thân m t, khuyên h c tay lên vai nhau, ch m u vào nhau ( ng ép má s làm méo m t), choàng tay qua hông nhau. N u có ch ng i cao th p g n nhau trên nh ng t ng á ho c t a vào nhau thì t m nh r t t nhiên và m áp. T i Glendora, g n b nh vi n Huntington East có m t cây a s , r ch y dài chung quanh thân r t c bi t, các NAG trong vùng r t thích d n nhóm ra ây ch p nh gia ình vì d s p x p và có ý nghĩa như m t “family tree”. Khi ch p hình gia ình có các tr con nh , các a tr r t vui khi ư c trèo lên lưng b m ho c n m ch ng ch t lên nhau. B n s ch p ư c nhi u n cư i tr con r t t nhiên v i lo i nh này. Hình ch p ngư i thư ng p hơn khi b n ch p g n. Ch p n a ngư i là r i, b n không c n l y hình xu ng t n các ôi giày ho c bàn chân c a các nhân v t trong nh, tr trư ng h p b n b yêu c u. Vì khi ch p nguyên ngư i, b n ph i ng xa và gương m t ch tr nên quá nh , t m hình này tr thành t m hình k ni m thay vì nh chân dung. Hy v ng nh ng kinh nghi m trên do tôi góp nh t trong nh ng năm làm ph tá cho NAG Tr n Tu n s giúp ích không nhi u thì ít (có còn hơn
  5. không mà!ï) cho các b n trên con ư ng nhi p nh, nhi u chông gai nhưng r t vui v c a b n.
Đồng bộ tài khoản