intTypePromotion=3

Cad trong kỹ thuật: Xuất bản vẽ phân rã – bản vẽ lắp

Chia sẻ: Trương Đăng Khoa | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:44

0
264
lượt xem
66
download

Cad trong kỹ thuật: Xuất bản vẽ phân rã – bản vẽ lắp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cad trong kỹ thuật: Xuất bản vẽ phân rã – bản vẽ lắp hướng dẫn tạo bản vẽ phân rã 3D, xuất bản vẽ phân rã, xuất bản vẽ lắp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Cơ khí - chế tạo máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cad trong kỹ thuật: Xuất bản vẽ phân rã – bản vẽ lắp

 1. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 XUẤT BẢN VẼ PHÂN RÃ – BẢN VẼ LẮP I. TẠO BẢN VẼ PHÂN RÃ 3D 1. Trước tiên ta mở một file SLDASM có sẵn, ở bài này ta mở file Co cau.SLDASM 2. Nhấp phải vào đế và chọn Suppress để ẩn chi tiết đế đi Hình 1.1. Lệnh Suppress 3. Sau đó chọn Explode View Nhấp chọn chi tiết muốn tháo lắp, muốn chi ti ết đi v ề h ướng nào thì ch ọn tr ục đó.
 2. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.2. Chọn hướng tháo lắp 4. Ở đây muốn chi tiết qua trái - phải nên chọn trục đ ỏ, click chu ột trái tr ục đ ỏ, muốn qua trái thì giữ trục kéo qua trái
 3. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.3. Chọn trục màu đỏ Được như hình Hình 1.4. Nhấp giữ và kéo sang cạnh bên 5. Tiếp theo ta sẽ phân rã khối bàn mài
 4. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.5. Khối bàn mài 6. Gỡ trục chốt trục bậc xanh dương Hình 1.6. Gỡ trục chốt 7. Gỡ trục bậc xanh dương
 5. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.7. Gỡ trục bậc xanh dương 8. Tiếp tục với các chi tiết khác
 6. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.8. Chi tiết cần Hình 1.9. Chi tiết trục xanh dương thứ 2
 7. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.10. Chi tiết con trượt 9. Tiếp theo ta phân rã cụm piston– bánh răng
 8. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.11. Cụm piston – bánh răng 10. Xoay để chọn các chi tiết bị khuất, ta chọn lệnh Bottom Hình 1.12. Lệnh Bottom
 9. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.13. Sau khi chọn lệnh Bottom, chọn các chi tiết bị khuất Hình 1.14. Đã chọn tất cả chi tiết trong nhóm piston
 10. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.15. Di chuyển nhóm piston 11. Tiếp tục phân rã các chi tiết khác Hình 1.16. Chi tiết bánh răng nhỏ
 11. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.17. Chi tiết trục piston
 12. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.18. Chi tiết piston 12. Chọn lệnh Bottom để nhìn từ dưới Hình 1.19. Lệnh Bottom
 13. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.20. Chọn hai bulong 13. Chọn lệnh Trimetric Hinh 1.21. Lệnh Trimetric Hình 1.22. Nhấp vào mũi tên và kéo lên 14. Tương tự cho đai ốc, ta được:
 14. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.23. Sau khi phân rã bulong – đai ốc 15. Tiếp tục phân rã thanh dẫn
 15. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.24. Phân rã thanh dẫn phần trên Hình 1.24. Phân rã thanh dẫn phần dưới 16. Kết thúc quá trình phân rã ta chọn
 16. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.25. Sau khi phân rã *Một số lưu ý: +Trong khi phân rã, nếu vô ý chọn nhầm 2 chi tiết, muốn xóa bỏ lựa chọn thì trong Setting – nhấp chuột phải vào tên chi tiết cần xóa và chọn Delate, chọn Clear Selection để xóa tất cả Hình 1.26. Xóa bỏ chi tiết nếu thừa trong một lần chọn +Đã phân rã, muốn di chuyển lại cho hợp lý hơn thì nhấp vào tên lần phân rã, chọn vào mũi tên và kéo để sửa đổi khoảng cách
 17. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.27. Nhấp chọn tên lần phân rã Hình 1.28. Nhấp vào mũi tên và kéo để di chuyển +Đã thoát khỏi lệnh Explode View, để vào chỉnh sửa lại, ta chọn tab Configurations, nhấp phải chuột vào tên lần phân rã – chọn Edit Feature
 18. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 1.29. Edit Feature 17. Trong tab Configurations – click chuột phải vào Co Cau Configuration(s) chọn Collapse hoặc click chuột phải tại vị trí bất kì vào màn hình, chọn Collapse để về chi tiết ban đầu. Hình 1.30. Lệnh Collapse
 19. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 18. Để xem hoạt ảnh về quá trình phân rã/lắp - click chuột phải vào Co Cau Configuration(s), chọn Animate Explode/ Animate Collapse. Chương trình sẽ phân rã/lắp các chi tiết ra tuần tự đúng như tuần tự ta phân rã cho từng chi tiết. Hình 1.31. Chạy lệnh Animate Explode 19. Ta có thể lưu một video clip về trình tự phân rả các chi tiết Hình 1.32. Hộp thoại cho phép lưu video hoặc xem lại quá trình lắp/phân rã 20. Để thoát mô phỏng, ta đóng cửa sổ Animation Controller II. XUẤT BẢN PHÂN RÃ 1. Để vào môi trường bản vẽ hai chiều ta gọi lệnh New từ Menu File. Trong hộp thoại New SolidWorks Document, ta chọn Drawing.
 20. MÔN: CAD TRONG KỸ THUẬT NHÓM 2 TUẦN 10 Hình 2.1. Hộp thoại New SolidWorks Document 2. Sau khi nhấn OK hộp thoại Sheet Format/Size xuất hiện Hình 2.2. Hộp thoại Sheet Format/Size 3. Ta chọn kích thước giấy trong danh sách Standart Sheet size và nhấn OK. Đổi chuẩn đợi vị bằng cách nhấp vào góc phải cửa sổ làm việc và chọn MMGS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản