CÀI ĐẶT IIS- PHP – MYSQL – PHPMYADMIN - APPSERV

Chia sẻ: Trương Minh Kha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
288
lượt xem
101
download

CÀI ĐẶT IIS- PHP – MYSQL – PHPMYADMIN - APPSERV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải nén file php-4.4.6-Win32.zip: Click phải tại tên file  Extract Here  Đổi tên folder php4.4.6 thành PHP . di chuyển folder PHP vào ổ C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÀI ĐẶT IIS- PHP – MYSQL – PHPMYADMIN - APPSERV

  1. CÀI ĐẶT IIS- PHP – MYSQL – PHPMYADMIN - APPSERV Chuẩn bị: - Vào folder \\pcnn\web\software chép các file sau về máy (Desktop) o mysql-essential-4.1.22-win32_2.msi o php-4.4.6-Win32.zip o phpMyAdmin-2.11.2.1-english.zip o appserv-win32-2.5.9.exe - Vào folder \\pcnn\soft\ chép file wrar350.exe về Desktop - Chạy file wrar350.exe đề cài win rar (nếu máy có rồi thì thôi) 1. Cài đặt IIS a. Control Panel C Add Remove Program Add Remove Windows Components. b. Chọn Application Server ọ Internet Information Service World Wide Web Service World Wide Web Service. c. Kiểm tra quá trình install thành công bằng cách mở IE ở Nhập http://localhost  Lúc này, folder gốc của webserver IIS là C:\inetpub\wwwroot 2. Cài đặt PHP a. Giải nén file php-4.4.6-Win32.zip: Click phải tại tên file  Extract Here  Đổi tên folder php4.4.6 thành PHP  di chuyển folder PHP vào ổ C: b. Click phải My Computer ả Property Chọn Tab Advance ọ Chọn Environment Variables Chọn Path ọ Edit Thêm ;C:\PHP rồi nhắp 3 nút OK
  2. c. Copy file C:\PHP\sapi\php4isapi.dll vào C:\PHP. d. Rename file php.ini-dist thành php.ini. e. Vào Start V Run nhập php.ini. Nếu báo lỗi nghĩa là bước Variables Path chưa thành công, cần kiểm tra lại. Edit thông số trong php.ini như sau: Tìm extension_dir = "./" Thay bằng : extension_dir = "C:\PHP\Extensions" f. Save file php.ini 3. Cấu hình IIS để sử dụng PHP a. Vào Administrative Tool VMở Internet Information Services (IIS) Manager. b. Chọn Default Website ọ Properties Home Directory nhắp nút Configuration  tab Mappings MNút Add:  Executable: C:\PHP\php4isapi.dll  Extension: .php  OK
  3. c. Restart IIS. d. Kiểm tra PHP đã hoạt động bằng cách tạo một file với nội dung như sau: e. Save lại với tên phpinfo.php và đặt vào folder C:\Inetpub\wwwroot\ f. Mở IE, gõ http://localhost/phpinfo.php. . Hiển thị nội dung như hình bên dưới.
  4. g. Nếu IE báo lỗi "The page cannot be found", cần kiểm tra lại permission của file php4isapi.dll. Mở C:\PHP Chọn file php4isapi.dll Chọn Property. Kiểm tra quyền read các user cần thiết như NETWORK SERVICE, ISUR_computername. Nếu không có phải add vào. Xem hình bên dưới:
  5. 4. Cài đặt MySQL a. Cài đặt MySQL
  6. b. Start S All program MySQL MySQL Server 4.1 MySQL Command line client Nhập mật khẩu user root r Nhập dòng lệnh: set password for root@localhost=old_password('');
  7. 5. Cài đặt phpMyAdmin a. Click phải chuột tại file phpMyAdmin2.11.2.1-english.zip p Extract Here  Đổi te6nj folder phpMyAdmin2.11.2.1-english thành phpMyAdmin  Di chuyển folder vào C:\Inetpub\wwwroot\ b. Vào Windows Explorer  Nhắp menu Tools  Folder Options  View  bỏ check mục Use simple file sharing  OK c. Kiểm tra quyền folder wwwroot: Phải chuột tại wwwroot  Security  chọn IUSR Internet Guest Account (IUSR_xxx)  cấp quyền Modify (hoặc ít nhất là quyền Read) d. Kiểm tra quyền folder phpMyAdmin: Phải chuột tại phpMyAdmin  Security  chọn IUSR Internet Guest Account (IUSR_xxx)  cấp quyền Modify (hoặc ít nhất là quyền Read) e. Mở IE ở Nhập http://localhost/phpmyadmin 6. Cài Appserv Appserv bao gồm Apache (Webserver, PHP, MySQL, PHPMyAdmin). Cài rất tiện lợi. Muốn dùng Appserv, phải remove IIS (vì đụng port 80) hoặc dùng port khác 80 (không tiện lắm) - Remove IIS - Nhắp đúp appserv-win32-2.5.9.exe để cài. Trong lúc cài , chú ý 2 mục sau: Mục Server Name: gõ localhost Check mục :  Old Password - Chú ý: lúc này , folder gốc của webserver là C:\Appserv\www
Đồng bộ tài khoản