Cài đặt máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
197
lượt xem
100
download

Cài đặt máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài trước chúng tôi đã cung cấp tới các bạn cách Cài đặt và cấu hình Windows 2008 Server Core trên máy tính. Lần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Windows 2008 Server Core nhưng trên một phương diện khác: đó là máy chủ ảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core

 1. Cài đặt máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core Bài trước chúng tôi đã cung cấp tới các bạn cách Cài đặt và cấu hình Windows 2008 Server Core trên máy tính. Lần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Windows 2008 Server Core nhưng trên một phương diện khác: đó là máy chủ ảo. Cấu hình Bước đầu tiên là đổi tên máy tính để sử dụng sau bước cài đặt ban đầu. Bạn có thể sử dụng lệnh sau: (Hình A) NETDOM renamecomputer %computername% /newname:vshost Hình A: Đổi tên máy chủ Sau khi đổi tên máy tính (Hình B), bạn được yêu cầu khởi động lại máy tính bằng dòng lệnh sau: (Hình C) shutdown /r Hình B: Tên đã được thay đổi
 2. Hình C: Khởi động lại Bạn có thể cấu hình mạng (Hình D) bằng cách nhập lệnh sau: netsh interface ipv4 show interfaces Hình D: Cấu hình mạng Bước này sẽ xác định cấu hình mạng trên chỉ mục nào. Bạn có thể cấu hình một địa chỉ tĩnh bằng cách nhập lệnh sau: netsh interface ipv4 set address name="2" source=static address=192.168.1.75 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 Bước tiếp theo là cấu hình DNS (Hình E), bạn nhập dòng lệnh sau: netsh interface ipv4 add dnsserver name="2" address=192.168.1.110 index=1 Hình E: Cấu hình DNS Hình F và G là các lệnh cần thiết để đưa các máy ví dụ như đang sử dụng hệ điều hành Windows XP truy cập vào Windows Server Core từ một màn hình từ xa. Hình F: Truy nhập từ các điểm truy cập từ xa
 3. Hình G: Tạo truy cập cho tất cả các máy Bạn hãy nhập Windows Server Core vào miền (Hình H) bằng lệnh sau: Netdom join %computername% /domain:watchtower /userd:Administrator /password:Password01 Hình H: Nhập vào miền Tiếp theo hãy khởi động lại máy tính bằng cách nhập lệnh: shutdown /r Windows Server Core sẽ yêu cầu kích hoạt máy chủ. Bạn có thể thực hiện yêu cầu này bằng lệnh sau (Hình I): slmgr.vbs -ato
 4. Hình I: Kích hoạt máy chủ Cấu hình Virtual Server 2005 R2 Bây giờ bạn hãy cài đặt Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition (Hình J). Hãy tải về các file cài đặt hay có thể ghi ra đĩa CD- ROM hoặc copy các file này vào ổ cứng. Chú ý: Bạn cũng có thể copy các file đó qua mạng. Hình J: Cài đặt Virtual Server 2005 Đồng ý với các điều khoản (Hình K) và chọn Custom Installation (Hình L).
 5. Hình K: Điều khoản đồng ý Hình L: Tuỳ chọn cài đặt Tại cửa sổ Custom Setup hiển thị như Hình M, đây là vị trí rất quan trọng để bỏ chọn Virtual Server Web Application. Bạn phải thực hiện
 6. bước này để cho máy chủ ảo hoạt động hiệu quả với Windows Server Core. Hình M: Bỏ chọn Virtual Server Web Application Hình N và O miêu tả quá trình hoàn thành cài đặt máy chủ ảo. Khởi động lại máy tính bằng lệnh sau để tiếp tục: shutdown /r
 7. Hình N: Tường lửa Hình O: Thiết lập thành công Hãy di chuyển và kích hoạt các cổng sau trên tường lửa như minh họa
 8. Hình P. Hình P: Kích hoạt các cổng Bạn cũng phải kích hoạt một tường lửa ngoại lệ cho VMRC: netsh fi add all "c:program filesMicrosoft Virtual Servervssrvc.exe" "Virtual Server" ENABLE. Bạn phải chạy đoạn mã sau (Danh sách A) (nguồn từ Virtual PC Guy): Danh sách A set vs = wscript.createobject("VirtualServer.Application") vs.VMRCEnabled = True vs.VMRCAdminportNumber = 5900 vs.VMRCIdleconnectionTimeOutEnabled= false vs.VMRCXResolution = 800 vs.VMRCYResolution = 600 Copy đoạn mã trên vào notepad và lưu thành tập tin có tên Script1.vbs. Copy tập tin như là một khóa và tại Windows Server Core tìm tới tập tin và thực hiện nó bằng cách nhập dòng lệnh sau: cscript script1.vbs. Hãy di chuyển các đoạn mã tiếp theo (nguồn từ Virtual PC Guy) và chạy (danh sách B) sau đây:
 9. Danh sách B Dim ace set objVs = wscript.CreateObject("VirtualServer.Application") Set objSecurity = WScript.CreateObject("VirtualServer.VMSecurity") set objSecurity = ObjVs.Security Set ace = objSecurity.AddEntry("wdsDomain admins",vmAccessRights_Allowed) ace.WriteAccess = True ace.ReadAccess = True ace.ExecuteAccess = True ace.DeleteAccess = True ace.ReadPermissions = True ace.ChangePermissions = True ObjVs.Security = objSecurity Copy đoạn mã trên vào notepad và lưu thành file có tên Script2.vbs. Copy tập tin như là một khóa và tại Windows Server Core tìm tới tập tin và thực hiện nó bằng cách nhập dòng lệnh sau: cscript script2.vbs. Chú ý: Nếu muốn copy dữ liệu qua Windows Server Core, bạn có thể tạo một chia sẻ bằng cách nhập lệnh dưới đây: net share virtualshare=c: /GRANT: Everyone,FULL. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của quá trình cài đặt. Bước tiếp theo là cài đặt công cụ Microsoft Virtual Machine Remote Control Client Plus (VMRC) trên một máy chủ hay một trạm làm việc khác. Công cụ này
 10. yêu cầu .NET framework và cho phép quản trị máy chủ ảo mà không cần cài đặt IIS. Nhập tên NETBIOS của Windows Server Core hoặc địa chỉ IP. Sau khi thực hiện bước này bạn đã có thể tạo các máy ảo (Hình Q) tại phần trung tâm của Windows (Hình R). Hình Q: Các máy ảo
 11. Hình R Vậy là bạn đã hoàn thành các bước cấu hình máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core.  
Đồng bộ tài khoản