intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

cẩm nang hướng dẫn khách hàng về bảo hiểm y tế

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

471
lượt xem
220
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cùng tham khảo "cẩm nang hướng dẫn khách hàng về bảo hiểm y tế" với các nội dung chính như sau: Định nghĩa các quyền và tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, tìm mua bảo hiểm y tế, các lựa chọn bảo hiểm y tế có chi phí thấp. tham khảo để các bạn có thêm kiến thức về bhyt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cẩm nang hướng dẫn khách hàng về bảo hiểm y tế

 1. Cẩm Nang Hướng Dẫn Khách Hàng về: Bảo Hiểm Y Tế Hiểu Các Lựa Chọn Bảo Hiểm Y Tế Của Quý Vị Tiểu BangWashington Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm (Office of the Insurance Commissioner) www.insurance.wa.gov
 2. Kính gửi Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Y Tế: Trong vài năm qua, tình hình Tôi muốn nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của việc khách chăm sóc sức khỏe tại tiểu hàng có bảo hiểm sức khỏe thích hợp. Những người không có bang Washington (và trên toàn bảo hiểm có thể tránh đi điều trị cho những căn bệnh có thể quốc) đã có biến chuyển đáng dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và tài chánh. kể. Những biến chuyển này đã trực tiếp ảnh hưởng đến các Nếu quý vị có thắc mắc hoặc vấn đề lo ngại về bảo hiểm, xin quyền và lựa chọn của quý vị gọi Đường Dây Khách Hàng Mua Bảo Hiểm của chúng tôi tại với tư cách là người mua bảo số 1-800-562-6900. Các chuyên gia bênh vực quyền lợi khách hiểm y tế, và có thể ảnh hưởng hàng của chúng tôi thi hành luật bảo hiểm và có thể thay mặt tới việc sử dụng bảo hiểm cũng quý vị để tiến hành điều tra các trường hợp khiếu nại công như dịch vụ y tế trong một số ty bảo hiểm và đại diện bảo hiểm. Chúng tôi cũng tổ chức trường hợp. các sinh hoạt giáo dục theo nhóm và cố vấn riêng cho từng cá nhân về những vấn đề chăm sóc sức khỏe tại các cộng đồng Để giúp quý vị thích nghi với của quý vị. Các tình nguyện viên có kinh nghiệm huấn luyện những biến chuyển liên tục trên đặc biệt trên Đường Dây Trợ Giúp SHIBA (Các Cố Vấn Viên thị trường bảo hiểm y tế, hiểu rõ các quyền và lựa chọn của Về Quyền Lợi Bảo Hiểm Y Tế Trên Toàn Tiểu Bang) có thể mình, và có được bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu, nhân viên giúp quý vị hiểu rõ các quyền và lựa chọn của mình về bảo của chúng tôi đã biên soạn cuốn cẩm nang hướng dẫn khách hiểm y tế, thuốc theo toa, các chương trình của chính phủ, và hàng này. Cuốn cẩm nang này giúp quý vị hiểu: nhiều dịch vụ khác. ✓ chương trình nào có thể thích hợp nhất với quý vị và hoàn cảnh của quý vị; Trân trọng, ✓ cách thức hoạt động của các chương trình khác nhau, và; ✓ cách thức có được dịch vụ y tế tốt và được đối xử Mike Kreidler công bằng từ các nhà cung cấp dịch vụ. Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 3. Mục Lục Mục 1- Định nghĩa các quyền và tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị Trang 1 Bảo hiểm liên quan tới việc làm Trang 1 Các chương trình bảo hiểm theo nhóm Trang 1 Các chương trình liên kết và các tổ chức chuyên nghiệp Trang 1-2 COBRA (Đạo Luật Phục Hồi Ngân Sách Đồng Loạt Hợp Nhất) Trang 2-3 Bảo hiểm dành cho cá nhân và gia đình Trang 3 Giai đoạn chờ đợi đối với bệnh có sẵn từ trước Trang 3 Khám kiểm tra sức khỏe và thị trường bảo hiểm cá nhân Trang 3 Các yêu cầu về đơn xin Trang 3 Các cá nhân không phải khám kiểm tra sức khỏe Trang 4 Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm Tiểu Bang Washington (Washington State Health Insurance Pool-WSHIP) Trang 4 Mục 2- Tìm mua bảo hiểm y tế Trang 5 Các lời khuyên về tìm mua bảo hiểm Tìm hiểu về một chương trình Trang 5 Tìm hiểu về một đại diện bảo hiểm Trang 5 Tìm hiểu về một công ty bảo hiểm Trang 5-6 Các thắc mắc cần hỏi Trang 6 Các nhà cung cấp dịch vụ chữa bệnh đông y và thay thế Trang 7 Gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm Trang 8 Cách tự gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm Trang 8 Nếu công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu hoàn trả bảo hiểm của quý vị: Nhờ giúp đỡ Trang 9 Bản Tuyên Bố Về Các Quyền Của Bệnh Nhân Trang 9 Các quyền khác Trang 9 Khiếu nại với Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm (OIC) Trang 10 Mục 3 – Các lựa chọn bảo hiểm y tế có chi phí thấp Page 11 Cá nhân và gia đình Trang 11-13 Trẻ em Trang 13-14 Phụ nữ đang mang thai và trẻ sơ sinh Trang 14 Quân nhân tại ngũ và cựu chiến binh Trang 14 Các nguồn trợ giúp Trang 15 Đường Dây Khách Hàng Trang 16 Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 4. 1 Mục 1 Xác định các nhu cầu và tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị Các vấn đề sử dụng bảo hiểm y tế rất phức tạp. Quý vị phải Bảo hiểm liên quan tới việc làm biết chắc rằng chương trình bảo hiểm y tế có thể đáp ứng được các nhu cầu của quý vị hay không. Nếu quý vị hiện đang vẫn đi làm, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia các dạng chương trình bảo hiểm y tế sau đây: Có nhiều dạng chương trình bảo hiểm y tế khác nhau tùy thuộc vào các nhu cầu hiện tại, hoàn cảnh cá nhân và nguồn Các chương trình bảo hiểm theo nhóm tài chánh của quý vị. Mục này sẽ giúp quý vị tìm hiểu về Quý vị có thể có bảo hiểm y tế từ hãng sở cho bản thân, dạng chương trình hoặc hợp đồng bảo hiểm quý vị có thể cần người phối ngẫu, người yêu sống chung, và người phụ thuộc. tới, hội đủ điều kiện và có đủ khả năng mua. Nếu tham gia một chương trình bảo hiểm theo nhóm, quý Quý vị có thể cần phải mua bảo hiểm y tế từ thị trường cá vị không bắt buộc phải điền bản câu hỏi kiểm tra tình trạng nhân, đặc biệt là nếu quý vị không có bảo hiểm qua hãng sở, sức khỏe (xin xem trang 4). Các chương trình bảo hiểm theo qua người phối ngẫu hoặc cha mẹ. nhóm không thể từ chối quý vị vì tình trạng sức khỏe của quý vị. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện ghi tên tham gia cho Trước khi mua bảo hiểm y tế, hãy tìm hiểu xem quý vị có hội người phối ngẫu, người yêu sống chung, và những người phụ đủ điều kiện mua các chương trình bảo hiểm có chi phí thấp thuộc khác ngoài giai đoạn ghi danh hàng năm của chương hơn hay không. Để biết thêm chi tiết, xin đọc Mục 3 về “Các trình qua hãng sở của mình. Để biết thêm chi tiết, xin hỏi văn lựa chọn bảo hiểm y tế có chi phí thấp”. phòng hãng bảo hiểm của quý vị hoặc ban nhân sự tại công Các tình trạng thực tế có thể yêu cầu quý vị phải mua bảo ty quý vị. Nếu quý vị tự kinh doanh và có ít nhất một nhân hiểm y tế cá nhân bao gồm: viên làm toàn thời gian, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm theo nhóm dành cho tiểu doanh ✓ Chương trình bảo hiểm y tế của hãng sở nơi quý vị làm nghiệp. việc không đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Điều quan trọng quý vị cần phải hiểu là không phải tất cả các ✓ Quý vị chưa đủ thâm niên tại hãng sở để hội đủ điều kiện chương trình bảo hiểm theo nhóm của hãng sở đều như nhau. tham gia một chương trình bảo hiểm. Nếu quý vị vừa mới thay đổi các chương trình bảo hiểm, đừng quên xem lại các tin tức về quyền lợi bảo hiểm của các ✓ Quý vị phải chờ thời kỳ “ghi danh chính thức”. chương trình đó trước khi quý vị tới khám bác sĩ. Chắc chắn là quý vị biết rõ bác sĩ quý vị có thể tới khám, các quyền lợi ✓ Quý vị vừa mới chuyển đến Washington từ một tiểu bang được và không được bao trả, và số tiền tự trả của quý vị. khác và cần bảo hiểm. Các chương trình liên kết và các tổ chức chuyên nghiệp ✓ Quý vị sẽ không còn hội đủ điều kiện để nhận bảo hiểm Đôi khi các tổ chức chuyên nghiệp cũng cung cấp các chương theo hợp đồng bảo hiểm của cha mẹ mình nữa. trình bảo hiểm sức khỏe theo nhóm, thí dụ như các ủy ban địa ốc địa phương hoặc phòng thương mại. Các chương trình ✓ Mức giá bảo hiểm y tế cho gia đình qua hãng sở của quý liên kết thường dành cho những người làm việc trong một vị quá cao nên quý vị không thể mua bảo hiểm cho tất cả ngành, nhóm nghề hoặc một hiệp hội kinh doanh cụ thể. Quý mọi người. Nếu quý vị tiếp tục tham gia chương trình bảo vị cũng có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế qua một tổ hiểm của hãng sở, quý vị cần bảo hiểm cho người phối chức hội ái hữu hoặc tôn giáo. ngẫu và/hoặc con cái của mình. Chắc chắn là quý vị hiểu rõ mức quyền lợi bảo hiểm chính ✓ Con quý vị cần bảo hiểm để tham gia các hoạt động thể xác mình sẽ mua. Mặc dù các chương trình liên kết được thao ở trường. cung cấp trên toàn tiểu bang, và đôi khi có mức giá rất cạnh tranh, nhiều khách hàng không biết các giới hạn và các ✓ Quý vị làm một hoặc nhiều công việc bán thời gian, và trường hợp loại trừ của chương trình thường rất thất vọng. không có công việc nào cung cấp quyền lợi bảo hiểm. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 5. 2 Nếu quý vị chọn một chương trình liên kết, quý vị nên cân Người hội đủ điều kiện phải thông báo cho văn phòng hãng nhắc việc mua hợp đồng bảo hiểm phụ (bảo hiểm thêm) ngoài về sự hội đủ điều kiện trong vòng 60 ngày kể từ khi ly dị hoặc bảo hiểm chính để bảo đảm được hưởng các quyền lợi bảo ly thân hợp pháp, hoặc việc mất tình trạng con cái phụ thuộc hiểm đầy đủ hơn. Điều cũng quan trọng là quý vị cần phải theo chương trình đó. nhận tin tức về quyền lợi bảo hiểm bằng văn bản. Mỗi thành viên trong gia đình hoặc người phụ thuộc đều có COBRA (Đạo Luật Phục Hồi Ngân Sách Đồng quyền lựa chọn bảo hiểm COBRA. Loạt Hợp Nhất - Consolidated Omnibus Budget Những người tham gia thường phải tự trả chi phí bảo hiểm Reconciliation Act) COBRA. Chương trình COBRA có thể tính chi phí bảo hiểm COBRA gia hạn quyền lợi bảo hiểm y tế cho các nhân viên bị tới 102 phần trăm tổng số chi phí của chương trình bảo hiểm mất quyền lợi bảo hiểm y tế do mất việc hoặc có bị giảm bớt theo nhóm, trong đó bao gồm cả phần do hãng sở trả trước số giờ làm việc. Đa số các chương trình bảo hiểm theo nhóm đó. do các công ty có từ 20 nhân viên trở lên cung cấp đều tuân Một người hiện đã có bảo hiểm khác (kể cả Medicare), theo đạo luật COBRA. vào ngày hoặc trước ngày hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Nếu một nhân viên, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc COBRA, có thể tiếp tục được nhận bảo hiểm đó cùng với bảo có bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm y tế theo nhóm vào hiểm COBRA. Nhưng nếu người đó hội đủ điều kiện tham ngày trước khi xảy ra một sự kiện hội đủ điều kiện, họ có thể gia một chương trình bảo hiểm của hãng sở hoặc Medicare hội đủ điều kiện tiếp tục mua bảo hiểm theo chương trình bảo sau khi hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm COBRA, hãng sở hiểm theo nhóm từ 18-36 tháng. đó có thể chấm dứt bảo hiểm COBRA. Tuy nhiên, hãng sở không được chấm dứt bảo hiểm nếu chương trình mới áp Một sự kiện hội đủ điều kiện đối với nhân viên là bị dụng điều khoản qui định về căn bệnh có sẵn từ trước cho giảm bớt số giờ làm hoặc mất việc vì các lý do không người đó. phải là “hành vi sai trái nghiêm trọng”. Không phải tất cả các chương trình đều chấm dứt bảo hiểm Một sự kiện hội đủ điều kiện đối với người phối COBRA ngay sau khi hội viên hội đủ điều kiện nhận bảo ngẫu hoặc người phụ thuộc gồm có bị giảm bớt số hiểm Medicare, vì vậy xin hỏi văn phòng hãng để biết thêm giờ làm việc hoặc mất việc làm (như được trình bày ở chi tiết. Thông thường, những người phụ thuộc có thể tiếp tục trên), hoặc: mua bảo hiểm COBRA ngay cả khi nhân viên chính (nhân ✓ Ly dị hoặc ly thân hợp pháp với nhân viên viên cũ) hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicare. ✓ Nhân viên qua đời Để biết thêm chi tiết về bảo hiểm COBRA, xin gọi Ban Điều Hành Bảo Đảm Quyền Lợi Nhân Viên Hoa Kỳ ✓ Nhân viên hội đủ điều kiện nhận Medicare (U.S. Employee Benefits Security Administration) của Bộ ✓ Mất “tình trạng con cái phụ thuộc” Lao Động Hoa Kỳ (Department of Labour - DOL) tại số 1-866-444-3272, hoặc hỏi ban nhân sự tại hãng sở của quý vị. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị nên hỏi hãng sở để biết mình có hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm COBRA hay không. Các chương trình bảo hiểm dành cho tiểu doanh nghiệp (có chưa tới 20 nhân viên) không bắt buộc phải cung cấp bảo Lưu ý: Nếu quý vị tham gia chương trình bảo hiểm Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện) và chọn bảo hiểm COBRA nhưng không tham gia bảo hiểm Medicare Part B (bảo hiểm y tế), quý vị có thể phải chịu các mức phạt của Medicare. Và điều đó có thể có nghĩa là quý vị phải chịu thời gian trì hoãn để được nhận bảo hiểm theo chương trình Phần B khi bảo hiểm COBRA hết hạn. Việc trì hoãn này có thể khiến quý vị không có bảo hiểm Medicare Phần B cho tới 16 tháng, tùy thuộc vào ngày bảo hiểm COBRA của quý vị hết hạn. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 6. 3 hiểm COBRA, nhưng có thể cho các nhân viên bị sa thải và Giai đoạn chờ đợi đối với căn bệnh có sẵn từ trước người phụ thuộc của họ quyền tiếp tục được nhận bảo hiểm Các chương trình cá nhân có thể yêu cầu hội viên chờ chín trong phạm vi giới hạn. Tập sách trình bày về quyền lợi bảo tháng đối với bất kỳ căn bệnh nào quý vị đã từng chữa trị hiểm của chương trình sẽ trình bày chi tiết về quyền lợi tiếp hoặc đã tìm nơi cố vấn hoặc điều trị trong vòng sáu tháng tục duy trì bảo hiểm. trước đó. Bảo hiểm dành cho cá nhân và gia đình Nếu chuyển đổi chương trình, quý vị có thể được trừ thời Nếu quý vị cần bảo hiểm y tế nhưng không hội đủ điều kiện gian vào giai đoạn chờ đợi đối với một căn bệnh có sẵn từ nhận Medicare, quý vị có thể mua một số chương trình bảo trước. Nếu chương trình cũ của quý vị bằng hoặc tốt hơn hiểm khác. chương trình mới, công ty bảo hiểm đó phải trừ thời gian quý vị tham gia chương trình đó vào thời gian chờ đợi. Ví dụ, nếu Đa số các chương trình bảo hiểm y tế tại tiểu bang quý vị đã có chín tháng bảo hiểm theo chương trình gần đây Washington đều hoạt động dưới hình thức các tổ chức bảo vệ nhất, công ty bảo hiểm đó sẽ miễn trừ thời gian chờ đợi cho sức khỏe (HMO) hoặc qua các mạng lưới nhà cung cấp dịch quý vị. Nếu quý vị có bốn tháng bảo hiểm, quý vị sẽ phải chờ vụ được ưu tiên. năm tháng để được bảo hiểm mới bao trả cho căn bệnh có sẵn từ trước. Nếu quý vị chọn một chương trình HMO, chương trình đó yêu cầu quý vị phải nhận toàn bộ dịch vụ y tế từ một danh Quý vị cần trợ giúp thêm? Xin gọi Đường Dây Khẩn Trợ sách các nhà cung cấp dịch vụ (trừ một số trường hợp chăm Giúp Khách Hàng Mua Bảo Hiểm của chúng tôi tại số điện sóc cấp cứu). Chương trình của quý vị có thể yêu cầu bác sĩ thoại miễn phí 1-800-562-6900. chăm sóc chính viết giấy giới thiệu trước khi quý vị tới khám với bác sĩ chuyên khoa hoặc tới bệnh viện. Khám sức khỏe và thị trường bảo hiểm Trong trường hợp chọn một mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ cá nhân được ưu tiên, quý vị sẽ trả ít hơn nếu nhận dịch vụ y tế từ các bác sĩ hoặc bệnh viện có ký hợp đồng với chương trình bảo Các yêu cầu về đơn xin hiểm đó. Các nhà cung cấp dịch vụ này được gọi là các nhà Đa số những người mua bảo hiểm y tế cá nhân tại tiểu bang cung cấp dịch vụ “trong mạng lưới”. Mức chi phí của quý vị Washington sẽ cần phải điền một bản câu hỏi kiểm tra tình sẽ cao hơn nếu tới khám chữa bệnh với một bác sĩ hoặc bệnh trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn. Nếu bản câu hỏi của quý viện không nằm trong mạng lưới của chương trình. vị không đạt yêu cầu, công ty bảo hiểm quý vị muốn nộp đơn xin tham gia sẽ tự động gửi cho quý vị đơn xin tham Các chương trình có thể rất khác nhau. Các chương trình gia Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm Tiểu Bang cũng có thể có nhiều hệ thống mức đồng trả khác nhau (một Washington (Washington State Health Insurance Pool- khoản lệ phí mà khách hàng phải trả mỗi khi tới phòng mạch WSHIP). bác sĩ). Các cá nhân không phải khám sức khỏe Lệ phí bảo hiểm của chương trình thường được sử dụng cho các chương trình giáo dục và hướng dẫn giữ gìn sức khỏe, Quý vị không bắt buộc phải điền bản câu hỏi kiểm tra sức một số dịch vụ theo thông lệ và buổi khám ngừa bệnh, và các khỏe khi nộp đơn xin bảo hiểm cá nhân nếu quý vị: dịch vụ chẩn đoán và điều trị. ✓ sử dụng hết bảo hiểm COBRA. Ngoài lệ phí bảo hiểm, quý vị có thể còn phải trả tiền đồng trả, tiền khấu trừ hoặc đồng bảo hiểm cho một số dịch vụ. ✓ có 24 tháng bảo hiểm liên tục qua một hãng sở là Đối với các dịch vụ không được chương trình chấp thuận tiểu doanh nghiệp. hoặc bao trả, quý vị phải trả toàn bộ chi phí. ✓ đã chuyển tới nơi khác bên ngoài khu vực phục vụ Nên hỏi về các đặc điểm của chương trình bảo hiểm y tế trước khi quý vị tham gia và bảo đảm là quý vị hiểu rõ cách thức hoạt động của chương trình. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 7. 4 của chương trình bảo hiểm hiện tại trong phạm vi Có hai chương trình WSHIP có sẵn cho những người không tiểu bang Washington. được nhận Medicare: ✓ vẫn đang tới khám chữa bệnh với một bác sĩ ✓ Chương Trình Thông Thường - Standard Plan chăm sóc chính đã rời khỏi chương trình hiện (Chương Trình 1), là chương trình lệ phí trả theo tại của quý vị. dịch vụ. Chương trình này cho phép quý vị tới khám với bác sĩ mà quý vị lựa chọn. ✓ nhận được thông báo về việc chấm dứt chương trình chuyển đổi. Đây là hợp đồng bảo hiểm có giới ✓ Chương Trình Trong Mạng Lưới - Network Plan hạn mà quý vị có thể được chuyển sang sau khi hợp (Chương Trình 3) sử dụng các nhà cung cấp dịch đồng bảo hiểm theo nhóm chấm dứt. vụ từ mạng lưới First Choice. Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm Tiểu Bang WSHIP cũng có một chương trình riêng chỉ dành cho những Washington (Washington State Health Insurance Pool- người có bảo hiểm Medicare (Chương Trình Căn Bản - Basic WSHIP) Plan). Chương trình này có các tiêu chuẩn khác nhau để xác định tình trạng hội đủ điều kiện. Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm Tiểu Bang Washington (WSHIP) cung cấp bảo hiểm y tế cho những WSHIP có một số chương trình giảm giá cho những người từ người không hội đủ điều kiện mua bảo hiểm cá nhân trên 50-64 tuổi có lợi tức thấp, những người có bảo hiểm liên tục thị trường bảo hiểm tư nhân. Chương trình này cung cấp trong chương trình bảo hiểm cũ, và những người đã tham gia bảo hiểm toàn diện, trong đó bao gồm cả quyền lợi bảo hiểm WSHIP trong hơn ba năm. Để biết thêm chi tiết về WSHIP, thuốc theo toa. Mức lệ phí bảo hiểm của WSHIP được tính xin liên lạc với văn phòng hãng là Benefit Management, Inc., dựa trên độ tuổi và dạng chương trình quý vị lựa chọn. tại số 1-800-877-5187 hoặc www.wship.org. Mức lệ phí bảo hiểm của WSHIP cao hơn mức lệ phí của các chương trình bảo hiểm y tế thương mại. Tuy nhiên, WSHIP cung cấp một số chương trình bảo hiểm có mức khấu trừ cao với mức lệ phí bảo hiểm thấp hơn. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 8. 5 Mục 2 Tìm mua bảo hiểm y tế Mục này trình bày về cách thức tận dụng tối đa bảo hiểm y tế của quý vị . Mục này cũng giúp quý vị quyết định xem chương trình bảo hiểm có phù hợp với mình hay không. Lời khuyên: tìm hiểu về một chương Nếu quý vị cần biết thêm tin tức, xin liên lạc với đại trình diện bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm của quý vị. Quý vị là khách hàng, và họ cần đáp ứng yêu cầu của quý vị. Tìm hiểu chắc chắn là loại bảo hiểm quý vị muốn mua phù hợp với nhu cầu của quý vị, và quý vị tìm được mức giá tốt Không bao giờ làm ăn với đại diện bảo hiểm không nhất cho bảo hiểm đó. Quý vị nên so sánh các mức giá và có giấy phép hành nghề. Hãy đề nghị nhân viên đại diện quyền lợi bảo hiểm. Tìm hiểu hai hoặc ba chương trình khác đó trình giấy phép hành nghề. Quý vị có thể kiểm tra tình nhau để so sánh các chương trình này với nhu cầu của quý vị trạng được cấp phép của một đại diện bảo hiểm qua Đường cũng như so sánh các chương trình đó với nhau. Dây Khẩn Trợ Giúp Khách Hàng Mua Bảo Hiểm (Insurance Các quyền lợi bảo hiểm: Bảo đảm là quý vị hiểu rõ Consumer Hotline) tại số 1-800-562-6900. các quyền lợi bảo hiểm của chương trình đó. Tìm hiểu Không bao giờ để một môi giới hoặc đại diện bảo kỹ những dịch vụ mà hợp đồng đó sẽ không bao trả, hiểm gây sức ép với quý vị. Quý vị có quyền xem kỹ bất chứ không chỉ là những dịch vụ hợp đồng đó bao kỳ hợp đồng bảo hiểm nào trước khi mua. Không bao giờ trả. mua bảo hiểm vì họ dọa quý vị là “ngày mai sẽ không còn Các trường hợp giới hạn và ngoại trừ: Tìm hiểu loại bảo hiểm này”. Hãy báo cáo các hành vi không thích xem chương trình có các yêu cầu đặc biệt nào để được hợp với các điều tra viên của Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm nhận bảo hiểm hay không. Ví dụ: Quý vị có cần phải (Insurance Commissioner) tại số 1-800-562-6900. Quý vị xin phép trước cho một số dịch vụ không? Làm thế cũng có thể hỏi xem có ai khiếu nại một đại diện bảo hiểm nào để có được sự cho phép đó? Có các giai đoạn chờ hay không. đợi trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực không? Không bao giờ mua một hợp đồng bảo hiểm mà quý Các yêu cầu hoàn trả bảo hiểm: Trước khi quý vị vị không hiểu rõ. Yêu cầu đại diện bảo hiểm cung cấp các mua bảo hiểm, hãy cân nhắc chắc chắn là quý vị đã tài liệu giải thích về các quyền lợi bảo hiểm theo cách dễ hiểu rõ cách gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm, nơi nhận, hiểu. Giữ lại tờ hợp đồng bảo hiểm sau khi mua bảo hiểm. và cách thức trả bảo hiểm của chương trình. Chi Phí: Lệ phí bảo hiểm y tế thường khác nhau. Nếu quý vị cần nhờ thông dịch viên nói chuyện với Khi xem xét nhiều công ty bảo hiểm, hãy lưu ý kỹ tới công ty bảo hiểm hoặc đại diện bảo hiểm của mình, các quyền lợi bảo hiểm được cung cấp. hãy thu xếp nhờ một người lớn đi cùng để thông dịch. Lời khuyên: tìm hiểu về một đại diện bảo Không bao giờ đưa không lấy ngân lai. cho đại diện bảo hiểm mà tiền hoặc biên phiếu hiểm Nhiều người mua bảo hiểm y tế qua các đại diện bảo hiểm Không bao giờ cung cấp tin tức về trương mục ngân hoặc công ty bảo hiểm. Các đại diện có thể chỉ đại diện cho hàng hoặc Số An Sinh Xã Hội của quý vị qua điện thoại một hoặc nhiều công ty. Các công ty có thể bán hợp đồng bảo Lời khuyên: tìm hiểu về một công ty bảo hiểm qua đường bưu điện, qua điện thoại hoặc Internet. Các đại diện được hưởng hoa hồng nếu bán được bảo hiểm hiểm cho quý vị và có thể làm được nhiều việc khác ngoài Trước khi mua bảo hiểm y tế, quý vị nên tìm hiểu về công ty việc bán bảo hiểm cho quý vị. Họ cũng có thể giải đáp các bán chương trình bảo hiểm đó. Sau đây là các vấn đề chính thắc mắc của quý vị. cần lưu ý: Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 9. 6 Dịch vụ khách hàng Tìm hiểu xem cách thức công ty bảo Tôi phải trả bao nhiêu tiền khi nhận được các dịch vụ y hiểm cung cấp dịch vụ cho hội viên. Công ty bảo hiểm đó có tế, hoặc tiền đồng trả hoặc tiền khấu trừ là bao nhiêu? Tôi số điện thoại miễn phí của ban dịch vụ khách hàng không? phải trả tiền đồng trả hoặc khấu trừ trong bao lâu (cho mỗi Họ có trả lời ngay mà không cần phải chờ đợi lâu không? năm, cho mỗi lần)? Quá trình nhận khiếu nại. Công ty có bị nhiều khách hàng Có các giới hạn về số tiền phải trả cho các dịch vụ y tế tôi khiếu nại không? Hỏi Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Khách nhận được hay không (mức tự trả tối đa)? Có các mức tối đa Hàng Mua Bảo Hiểm (Insurance Consumer Hotline) tại số cho mỗi năm, mỗi lần hay không? 1-800-562-6900. Có giới hạn về số lần tôi có thể được nhận một dịch vụ (các Tình trạng cấp phép. Bảo đảm là công ty bảo hiểm đó mức quyền lợi tối đa hàng ngày hoặc hàng năm) hay không? có giấy phép hành nghề tại tiểu bang Washington. Xin gọi Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Khách Hàng Mua Bảo Hiểm của Công ty có bị nhiều khách hàng khiếu nại không? chúng tôi để kiểm tra tình trạng của một công ty bảo hiểm tại Chuyện gì xảy ra khi tôi gọi đường dây khiếu nại dành số 1-800-562-6900 hoặc tới trang Mạng Điện Toán của chúng cho khách hàng của công ty? Phải chờ bao lâu mới gặp tôi tại www.insurance.wa.gov. được nhân viên thực sự? Tình trạng ổn định tài chánh. Tình trạng ổn định tài chánh Chương trình có bao trả cho thuốc theo toa không? Nếu giúp bảo đảm là công ty đó có thể trả tiền bảo hiểm. Ngoài vậy, quyền lợi bảo hiểm tối đa là gì? ra, luật pháp tiểu bang Washington có đưa ra các qui định mà mỗi công ty bảo hiểm phải tuân theo. Văn Phòng Ủy Các toa thuốc của tôi có tên trong danh thuốc được bao Viên Bảo Hiểm (Office of the Insurance Commissioner-OIC) trả (danh sách các loại thuốc được chấp thuận) hay không? thường xuyên giám sát các công ty bảo hiểm để đảm bảo tình trạng tài chánh của họ luôn ổn định. Các tổ chức tài chánh Bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác tôi muốn sử dụng có nằm độc lập cũng đánh giá tình trạng ổn định tài chánh của các trong mạng lưới của công ty không? công ty bảo hiểm. Xin tham khảo tài liệu tại thư viện công cộng để biết các mức xếp hạng được công bố. Tôi có thể lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) không? Nếu tôi không thích bác sĩ đó, tôi sẽ có Các thắc mắc cần hỏi: những lựa chọn gì? Chương trình bao trả những gì và không bao trả những Làm thế nào để tiếp xúc các bác sĩ chuyên khoa? gì? Tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc ngừa bệnh, chích ngừa, chăm sóc cho trẻ em khỏe mạnh, dịch vụ cai nghiện rượu/ma Công ty coi dịch vụ nào là chăm sóc cấp cứu và chăm sóc túy, cấy ghép bộ phận cơ thể, dụng cụ y tế lâu bền, chữa bệnh khẩn cấp? bằng phương pháp đông y hoặc chữa bệnh bằng phương pháp chỉnh xương. Công ty coi các biện pháp điều trị nào là “thử nghiệm” và do đó không được bao trả? Chương trình có cung cấp các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe tâm thần không? Công ty điều phối các quyền lợi bảo hiểm với chương trình khác như thế nào? Chương trình có bao trả chi phí cho dịch vụ vật lý trị liệu dài hạn không? Tôi có những lựa chọn nào nếu không đồng ý với chương trình điều trị của mình? Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 10. 7 Các nhà cung cấp dịch vụ chữa bệnh đông y và thay thế Luật pháp tiểu bang Washington qui định các công ty bảo Đa số các chương trình y tế đều có qui định hạn chế rằng hiểm thuộc sự quản lý của tiểu bang phải bao trả các dịch vụ người tham gia chỉ được sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thuộc tất cả các hạng mục do nhà cung cấp dịch vụ y tế có trong mạng lưới riêng của họ, và quý vị có thể phải tới gặp giấy phép hành nghề của tiểu bang cung cấp, trong đó bao bác sĩ chăm sóc chính để xin giấy giới thiệu. gồm nhưng không giới hạn tới: Các công ty bảo hiểm phải cung cấp các mạng lưới thích hợp ✓ các chuyên gia chữa bệnh bằng phương pháp chỉnh với tất cả các hạng mục của nhà cung cấp dịch vụ để quý vị có xương thể có đầy đủ các lựa chọn theo yêu cầu của luật pháp. Đồng thời, chương trình của quý vị cũng phải bao trả cho căn bệnh ✓ bác sĩ y khoa của quý vị, và việc điều trị cho căn bệnh đó cũng phải phù hợp với chuyên khoa hành nghề của nhà cung cấp dịch vụ. ✓ chuyên gia châm cứu Điều luật này áp dụng cho tất cả các chương trình thuộc sự ✓ chuyên gia chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên điều hành của tiểu bang. Luật này không áp dụng cho các chương trình do hãng sở tự tài trợ hoặc các quỹ tín thác ✓ các phụ tá bác sĩ nghiệp đoàn, vì theo luật liên bang, các chương trình này được miễn tuân theo qui chế tiểu bang. Nếu quý vị không ✓ y tá có đăng ký hành nghề biết chắc mình đang có dạng chương trình bảo hiểm nào, xin gọi Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Khách Hàng Mua Bảo ✓ bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh bàn chân Hiểm tại số 1-800-562-6900. ✓ nữ y tá hộ sinh ✓ chuyên gia trị liệu xoa bóp “Xem Xét Miễn Phí” Khi quý vị nhận được hợp đồng bảo hiểm mới, hãy đọc kỹ. Mỗi hợp đồng bảo hiểm y tế cá nhân tại tiểu bang Washington đều có giai đoạn “Xem Xét Miễn Phí” trong 10 ngày. Nếu quý vị không hài lòng vì bất kỳ lý do nào, quý vị có thể trả lại hợp đồng bảo hiểm đó cho công ty bảo hiểm hoặc đại diện bảo hiểm trong vòng 10 ngày sau khi quý vị nhận được. Công ty bảo hiểm hoặc đại diện bảo hiểm này sẽ vô hiệu hoá hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả lại cho quý vị toàn bộ lệ phí bảo hiểm. Quý vị nên giữ bảo hiểm cũ của mình cho tới khi đã xem xét hợp đồng bảo hiểm mới để bảo đảm là quý vị được bảo hiểm liên tục. Thông tin về giai đoạn “Xem Xét Miễn Phí” được in và gửi kèm với tờ trước của hợp đồng bảo hiểm. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 11. 8 Gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm Những việc cần làm trước khi quý vị gửi ✓ Giữ lại một bản sao để tham khảo. yêu cầu hoàn trả bảo hiểm: ✓ Chờ xác nhận của công ty trước khi quý vị trực tiếp Xem lại kỹ hợp đồng bảo hiểm hoặc tập tin tức bảo hiểm cho trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ. nhân viên để đảm bảo là chương trình đó bao trả cho dịch vụ quý vị muốn yêu cầu. Nếu quý vị có bất kỳ lý do nào để nghĩ ✓ Chờ một khoảng thời gian hợp lý để công ty giải rằng chương trình có thể không bao trả cho một dịch vụ y tế, quyết yêu cầu hoàn trả bảo hiểm. Công ty phải hoặc công ty của quý vị không đồng ý với cách hiểu hợp đồng thông báo cho quý vị nếu họ cần thêm tin tức để bảo hiểm của quý vị, trước hết hãy bàn thảo với nhà cung cấp hoàn tất thủ tục giải quyết yêu cầu hoàn trả bảo dịch vụ của quý vị và công ty bảo hiểm. Giải đáp các thắc mắc hiểm. Đôi khi, họ sẽ liên lạc trực tiếp với nhà cung ban đầu có thể ngăn ngừa các vấn đề rắc rối về sau. cấp dịch vụ để lấy thêm tin tức; trong các trường hợp khác, họ sẽ gửi lại mẫu đơn yêu cầu hoàn trả Quý vị không bao giờ nên coi là chương trình của quý vị sẽ bảo hiểm cho quý vị để điền thêm tin tức. đương nhiên bao trả cho một phương pháp điều trị hoặc một dịch vụ nào đó. Tuân theo các qui chế của chương trình, trong Nếu công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu đó bao gồm cả các qui định về chứng nhận trước và sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới. Nhà cung cấp dịch hoàn trả bảo hiểm của quý vị: vụ có thể yêu cầu quý vị trả tiền đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm vào thời điểm tới khám. ✓ Họ sẽ cho biết lý do dựa trên việc giải thích các quyền lợi bảo hiểm của quý vị. Điền tất cả các mẫu đơn yêu cầu hoàn trả bảo hiểm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty bảo hiểm gửi cho quý vị. Đừng ✓ Nếu quý vị không đồng ý với lý do từ chối, xin xem quên ghi số hợp đồng bảo hiểm hoặc tin tức nhận dạng khác. hợp đồng bảo hiểm hoặc tin tức bảo hiểm dành cho nhân viên để biết các thủ tục kháng cáo của Cách tự gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm: công ty đó. ✓ Tìm hiểu xem nhà cung cấp dịch vụ có giúp quý vị ✓ Công ty đó sẽ trả lời các thắc mắc về thủ tục kháng gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm không hay quý vị cần cáo qua điện thoại. Xin gọi đường dây trợ giúp của phải làm việc đó. công ty (số điện thoại thường được ghi trong bản xác nhận của quý vị). ✓ Nếu quý vị phải làm việc đó, hãy xem lại những tin yêu cầu hoàn trả bảo hiểm để chắc chắn rằng các tin ✓ Gửi kháng cáo bằng văn bản. Công ty có thể yêu đó đã chính xác và đầy đủ. cầu bác sĩ của quý vị cung cấp thêm tin tức. ✓ Gửi yêu cầu hoàn trả bảo hiểm ngay khi quý vị nhận được hoá đơn của nhà cung cấp dịch vụ. ✓ Gửi tới đúng địa chỉ. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 12. 9 Nhờ Giúp Đỡ Với tư cách là khách hàng mua bảo hiểm y tế, quý vị cần phải hiểu các quyền của mình và áp dụng các quyền đó. Bản Tuyên Bố về Các Quyền của Bệnh Các quyền khác Nhân Các chương trình bảo hiểm của hãng sở: Nếu chương Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington (Washington trình của quý vị là chương trình “tự tài trợ” do hãng sở cung State Legislature) đã phê chuẩn Bản Tuyên Bố Các Quyền cấp, hoặc do một quỹ tín thác nghiệp đoàn cung cấp theo hợp của Bệnh Nhân (Patient Bill of Rights) trong năm 2000. Việc đồng nghiệp đoàn, chương trình này sẽ phải tuân theo các qui này bảo đảm cho các bệnh nhân có bảo hiểm của các chương định của chính quyền liên bang. Quý vị có thể khiếu nại với trình bảo hiểm y tế đều được nhận dịch vụ y tế có phẩm chất Ban Điều Hành Bảo Đảm Quyền Lợi Nhân Viên thuộc Bộ tốt, đều sử dụng kịp thời dịch vụ y tế cần thiết và lựa chọn từ Lao Động Hoa Kỳ tại số điện thoại miễn phí 1-866-444-3272. nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế. Tài liệu này trình bày về các DOL (Bộ Lao Động) có thể điều tra sự khiếu nại của quý vị. thủ tục để bảo đảm giúp các hội viên: Trong một số vụ kiện, DOL có thể khuyên quý vị sử dụng cố vấn pháp lý cá nhân lựa chọn tốt nhất. ✓ Ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe dựa trên các tiêu chuẩn y tế thích hợp. Các chương trình bảo hiểm của chính phủ/nhà thờ: Nếu đó là chương trình tự tài trợ, nhưng được cung cấp qua ✓ Hiểu rõ hơn về các chương trình bảo hiểm y tế của một hãng sở là chính phủ hoặc nhà thờ, hãy tuân theo các thủ mình. tục kháng cáo được ghi trong tập sách trình bày về quyền lợi bảo hiểm và các tài liệu khác của chương trình. Trong đa ✓ Có quyền có ý kiến y khoa thứ nhì. số các trường hợp, trách nhiệm cuối cùng để giải quyết các khiếu nại này thuộc về bộ phận điều hành của hãng sở tài trợ ✓ Sử dụng thủ tục nhanh chóng và công bằng để cho chương trình, thí dụ như ban giám hiệu. kháng cáo các trường hợp từ chối bảo hiểm. Người khuyết tật: Nếu quý vị bị khuyết tật, quý vị có ✓ Có quyền được các đệ tam nhân độc lập xem xét thể có các quyền bảo vệ đặc biệt theo Đạo Luật Người Mỹ quyết định từ chối. Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act - ADA) dành riêng cho bảo hiểm tự tài trợ. Quý vị có thể liên lạc với ✓ Được bảo vệ tránh các trường hợp xâm phạm Trung Tâm Trợ Giúp Kỹ Thuật của ADA (ADA Technical không cần thiết đối với sự riêng tư của họ. Assistance Center) tại số 1-800-949-4232 hoặc Sở Tư Pháp Hoa Kỳ (U.S. Department of Justice) tại số 1-800-514-0301 ✓ Có thể xin bồi thường cho các thiệt hại xảy ra khi (tiếng nói) hoặc 1-800-514-0383 (TDD). các công ty bảo hiểm sức khỏe hủy bỏ hoặc từ chối dịch vụ y tế. Đạo luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy, 2001, hoặc vào ngày gia hạn hợp đồng bảo hiểm. Để biết thêm chi tiết, xin xem tờ tin tức về Bản Tuyên Bố về Các Quyền của Bệnh Nhân tại trang mạng điện toán www.insurance. wa.gov hoặc Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Khách Hàng Mua Bảo Hiểm (Insurance Consumer Hotline) tại số 1-800-562-6900 để xin một bản sao. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 13. 10 Khiếu nại với Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Nếu quý vị không thể giải quyết khiếu nại với công ty hoặc đại diện bảo hiểm của mình và vẫn nghĩ rằng quý vị có lý do chính đáng cho trường hợp khiếu nại đó, xin liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp Khách Hàng Mua Bảo Hiểm tại số 1-800-562-6900. Chúng tôi điều tra miễn phí các trường hợp khiếu nại của khách hàng. Để giúp giải quyết nhanh thắc mắc hoặc khiếu nại của quý vị: Trước hết, xin gọi Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Khách Hàng Đồng thời, chắc chắn là quý vị đã ký tên vào phần đồng ý tiết Mua Bảo Hiểm để nói chuyện với một chuyên gia bảo hiểm y lộ tin tức y tế ở mặt sau của mẫu đơn. tế về vấn đề của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi mẫu đơn khiếu nại hoặc quý vị có thể lấy mẫu đơn khiếu Gửi kèm theo bản sao của bất kỳ chứng từ nào chứng nại này trên mạng điện toán www.insurance.wa.gov. minh cho trường hợp của quý vị. (Xin vui lòng đừng gửi giấy tờ gốc). Trong mẫu đơn đó, hãy trình bày ngắn gọn, nhưng cung cấp đầy đủ tin tức về trường hợp của quý vị. Nhớ cung cấp các Trình bày chi tiết về khiếu nại của quý vị, trong đó bao gồm tin tức sau đây: cả những người quý vị đã nói chuyện và những gì họ nói với quý vị. ✓ Tên của công ty bảo hiểm Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của quý vị và thông báo cho ✓ Số điện thoại của chương trình bảo hiểm quý vị biết kết quả. Nếu công ty có sai sót, chúng tôi sẽ thay mặt cho quý vị để giải quyết trường hợp đó. ✓ Tên của đại diện bảo hiểm hoặc nhân viên định mức bảo hiểm ✓ Tên của hãng sở, nếu chương trình đó được cung cấp qua hãng sở của quý vị Gọi Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Khách Hàng Mua Bảo Hiểm của chúng tôi 1-800-562-6900 Việc đó rất nhanh chóng và miễn phí! Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 14. 11 Mục 3 Các lựa chọn bảo hiểm y tế có chi phí thấp Thông thường, đây là chương trình giúp những người không có khả năng mua bảo hiểm trên thị trường cá nhân. Một số chương trình được thiết kế để giúp người khuyết tật hoặc những người có nguồn lợi tức và tài sản hạn chế. Thông thường, mọi người không biết là mình hội đủ điều kiện tham gia các chương trình này. Sau đây là một số chương trình bảo hiểm y tế dành cho cá nhân và gia đình, trẻ em, phụ nữ đang mang thai và trẻ sơ sinh, cựu chiến binh và quân nhân tại ngũ. Cá nhân và gia đình ✓ Dịch vụ trị liệu phục hồi và trị liệu bằng phương Cơ Sở Y Tế Khẩn Cấp Dành Cho Ngoại Kiều (Alien pháp chỉnh khớp xương chỉ dành cho một số trường Emergency Medical - AEM) hợp cụ thể AEM là chương trình dành cho các ngoại kiều không phải BH yêu cầu quý vị phải sử dụng một mạng lưới các nhà cung là công dân Hoa Kỳ mắc bệnh nghiêm trọng. Chương trình cấp dịch vụ trong khu vực của mình. Ngoài khoản lệ phí bảo này giúp quý vị trang trải chi phí và hóa đơn cho các dịch vụ hiểm hàng tháng, quý vị còn phải trả $150 khấu trừ hàng năm chữa trị. Những người không phải là công dân, ngoại kiều và phải trả một khoản tiền đồng trả nhỏ mỗi khi tới khám bác không hội đủ điều kiện, khách thăm và các ngoại kiều hội đủ sĩ. Đối với một số dịch vụ khác, BH cũng yêu cầu phải trả 20 điều kiện có thể nộp đơn xin trợ cấp này. Quý vị phải hội đủ phần trăm tiền đồng bảo hiểm. các điều kiện về lợi tức và tài sản. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Ban Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (Department of Social and Những người tham gia BH trả lệ phí theo mức thang đối Health Services-DSHS) tại số 1-800-865-7801 hoặc tới trang chiếu lợi tức, trong đó lệ phí bảo hiểm được tính dựa trên mạng điện toán www.dshs.wa.gov. lợi tức, tuổi tác, số người trong gia đình, quận nơi cư ngụ và công ty bảo hiểm lựa chọn. Bảo Hiểm Y Tế Căn Bản (Basic Health) BH có thể có sẵn dành cho trẻ em. Để biết thêm chi tiết, xin Tiểu bang Washington cung cấp Basic Health (BH) cho các xem phần “Basic Health Plus” trong trang 13. cư dân có lợi tức thấp tại tiểu bang. Những người hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicare, đang nằm viện vào thời điểm Quý vị có thể gọi tới số 1-800-660-9840, hoặc tới trang mạng ghi danh tham gia và những người đang đi học toàn thời gian điện toán của BH tại www.basichealth.hca.wa.gov để tìm tại Hoa Kỳ theo diện thị thực học sinh KHÔNG hội đủ điều hiểu tin tức về quyền lợi bảo hiểm, mức giá và những tin tức kiện nhận BH. khác. Các công ty bảo hiểm tư quản lý BH. Đây là chương trình Bảo Hiểm Chữa Ung Thư Cổ Tử Cung và Ung Thư Vú bảo hiểm y tế toàn diện, cung cấp bảo hiểm cho: (Breast and Cervical Cancer Treatment Coverage) ✓ thuốc theo toa Chương trình này cung cấp bảo hiểm y tế cho phụ nữ mắc ✓ sản phụ bệnh ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung, hoặc các căn bệnh tiền ung thư có liên quan đến ung thư. Các nhà cung cấp dịch ✓ chăm sóc ngừa bệnh vụ được chấp thuận phải khám dò tìm bệnh cho quý vị và ✓ các khoản chi phí y tế lớn quý vị phải hội đủ các điều kiện về lợi tức và tài sản. Không có yêu cầu về tình trạng công dân. Để biết thêm chi tiết, xin Tuy nhiên, BH không bao trả: gọi Chương Trình Ung Thư Vú và Cổ Tử Cung (Breast and ✓ các buổi khám mắt Cervical Program) tại số điện thoại miễn phí 1-888-551-3994 hoặc sở y tế địa phương. Để tìm sở y tế địa phương, xin tra ✓ các buổi khám răng và thính giác mục “quận” trong các trang màu xanh về chính phủ trong ✓ chân tay giả hoặc trang thiết bị y tế (thí dụ như xe lăn danh bạ điện thoại. hoặc nẹp đỡ lưng) Để biết thêm chi tiết về các mức lợi tức, xin đọc bảng trình bày về mức qui định nghèo đói của liên bang. Nếu quý vị cần bản sao, xin tới Trang Mạng Điện Toán tại http://www.insurance.wa.gov/publications/consumer/ FINAL_FPL_chart-05-05-06.pdf hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp SHIBA tại số 1-800-562-6900. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 15. 12 Các Y Viện Cộng Đồng (Community Health Clinics) Chăm Sóc Thiện Nguyện Tại Bệnh Viện (Hospital Các y viện này cung cấp dịch vụ y tế cho toàn cộng đồng theo Charity Care) hình thức lệ phí dựa trên mức thang đối chiếu lợi tức. Để biết Một số bệnh viện cung cấp một chương trình cho những thêm chi tiết, xin gọi Hiệp Hội Các Trung Tâm Y Tế Cho Cư người không có khả năng chi trả các khoản chi phí y tế của Dân và Cộng Đồng (Association of Community and Migrant mình. Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc giảm giá Health Centers) tại số 360-786-9722 hoặc tới trang mạng điện cho một số người có lợi tức thấp. Đồng thời, nhiều bệnh viện toán www.bphc.hrsa.gov. cũng có các chương trình trợ giúp tài chánh. Quý vị phải hội đủ các điều kiện về lợi tức. Để biết thêm chi tiết, xin gọi văn Chương Trình Can Thiệp Sớm (Early Intervention phòng lập hóa đơn của bệnh viện. Program) Nếu quý vị mắc bệnh HIV, chương trình này có thể trợ cấp Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Châu Mỹ Da Đỏ tài chánh để mua bảo hiểm y tế và nha khoa, và thuốc theo (Indian Health Services - IHS) toa. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chương trình này cũng trợ Đây là chương trình y tế của liên bang dành cho các thổ dân cấp trả lệ phí bảo hiểm. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Sở Y Tế Châu Mỹ Da Đỏ và thổ dân Alaska. IHS cũng cung cấp dịch Tiểu Bang Washington tại số 1-800-272-2437. vụ cho thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ gốc Canada hoặc Mễ Tây Cơ hoặc các phụ nữ không phải thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Evergreen nhưng hiện đang mang thai với một thổ dân Châu Mỹ Da (EvergreenHealth Insurance Program-EHIP) Đỏ hội đủ điều kiện. Để biết thêm chi tiết, xin gọi IHS tại số Nếu quý vị mắc bệnh AIDS, chương trình này có thể giúp 503-326-2020 hoặc liên lạc với y viện/bộ tộc tại địa phương. quý vị trả lệ phí bảo hiểm. Để biết thêm chi tiết, xin gọi EHIP tại số 1-800-945-4256. Medicaid Medicaid là chương trình được chính phủ tài trợ, cung cấp Trợ Cấp Tổng Quát Cho Người Thất Nghiệp (General bảo hiểm y tế cho các nhóm dân cư cụ thể là những người hội Assistance Unemployment - GAU) đủ các điều kiện về tài chánh. Quý vị phải hội đủ điều kiện về tình trạng công dân. GAU trợ cấp tiền mặt và trợ cấp y tế cho những người mất năng lực về thể chất và/hoặc trí tuệ và thất nghiệp trong 90 Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington ngày kể từ ngày nộp đơn xin. GAU hạn chế trợ cấp cho các (Department of Social and Health Services - DSHS) cung dịch vụ y tế. Các di dân cũng có thể nộp đơn xin tham gia cấp các chương trình Medicaid qua Các Văn Phòng Dịch Vụ chương trình này. Quý vị phải hội đủ các điều kiện về tình Cộng Đồng (Community Service Offices) tại địa phương. trạng tàn tật, lợi tức và tài sản. Để biết thêm chi tiết, xin gọi DSHS tại số 1-800-865-7801 hoặc tới trang mạng điện toán Medicaid là một hệ thống phức tạp gồm nhiều chương trình, www.dshs.wa.gov. yêu cầu và quyền lợi bảo hiểm. Hiện Medicaid có nhiều chương trình khác nhau cho các nhóm hội đủ điều kiện cụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nhân Viên Khuyết Tật (Health thể. Tại tiểu bang Washington, các nhóm này bao gồm: Care for Worker with Disability) ✓ phụ nữ đang mang thai Chương trình này cũng tạo điều kiện giúp người khuyết tật ✓ trẻ sơ sinh đang làm việc có thể mua bảo hiểm y tế với khoản lệ phí ✓ trẻ em hàng tháng dựa trên mức lợi tức của họ. Quý vị phải hội đủ ✓ các gia đình có lợi tức thấp các điều kiện về lợi tức, tuy nhiên, không có giới hạn về tài sản. Quý vị cũng phải hội đủ các điều kiện về tình trạng tàn ✓ những người khuyết tật tật, tình trạng làm việc và tuổi tác (16-64). Không có yêu cầu ✓ những người mù lòa về tình trạng công dân. Để biết thêm chi tiết, xin gọi DSHS ✓ những người trên 65 tuổi tại số 1-800-865-7801, hoặc tới trang mạng điện toán ✓ các ngoại kiều và người tị nạn www.dshs.wa.gov. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 16. 13 Do các chương trình khác nhau thường có các điều kiện về Trẻ em tình trạng hội đủ điều kiện khác nhau, DSHS khuyên quý vị nên kiểm tra tình trạng hội đủ điều kiện của mình trên mạng Basic Health Plus điện toán tại http://fortress.wa.gov/dshs/maa/eligibility/ index.html. Quý vị cũng có thể nói chuyện với đại diện phục Basic Health Plus là một chương trình Medicaid dành cho vụ khách hàng. Xin gọi DSHS tại số 1-800-562-3022 để tìm trẻ em trong các gia đình có lợi tức thấp. Quý vị không phải trả tiền đồng thanh toán cho các dịch vụ và không phải trả Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng gần nhất. lệ phí bảo hiểm hàng tháng. DSHS bao trả chi phí bảo hiểm. Chương trình cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm và Medicare dịch vụ cho trẻ em, trong đó bao gồm cả bảo hiểm nha khoa Medicare là chương trình bảo hiểm y tế dành cho những và thị giác, và phương tiện chuyên trở tới nơi cung cấp dịch người từ 65 tuổi trở lên, một số người ít tuổi hơn nhưng bị vụ y tế. Nếu quý vị đang tham gia chương trình Basic Health, khuyết tật, và những người Mắc Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối các con quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình (End Stage Renal Disease-ESRD) hoặc suy thận. Chương Basic Health Plus. Các em phải dưới 19 tuổi và là công dân trình này giúp quý vị chi trả nhiều, nhưng không hết toàn bộ, Hoa Kỳ, hoặc là cư dân hợp pháp nhập cảnh Hoa Kỳ trước chi phí chăm sóc sức khỏe. Quý vị phải hội đủ các điều kiện ngày 22 tháng Tám, 1996. Quý vị có thể ghi danh cho trẻ em về diện di dân/tình trạng công dân. Để biết thêm chi tiết, xin không cư ngụ trong gia đình tham gia chương trình Basic gọi Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) tại Health (xem trang 11), nhưng không phải là Basic Health số 1-800-772-1213. Nếu quý vị được nhận quyền lợi bảo hiểm Plus. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số 1-800-660-9840, hoặc từ Ủy Ban Hưu Trí Ngành Hỏa Xa (Railroad Retirement tới trang Mạng Điện Toán của Basic Health tại Board), xin gọi số www.basichealth.hca.wa.gov. 1-800-808-0772. Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em Các Chương Trình Tiết Kiệm của Medicare (Children’s Health Insurance Program - CHIP) Đây là chương trình dành cho những người có lợi tức thấp Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em (CHIP) là và nguồn tài sản hạn chế để giúp họ trả lệ phí bảo hiểm, các chương trình của tiểu bang và liên bang, cung cấp bảo hiểm khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm Medicare. Quý vị phải hội cho trẻ em dưới 19 tuổi trong các gia đình có lợi tức thấp. đủ các điều kiện về lợi tức và tài sản. Để biết thêm chi tiết, Nhiều trẻ em không hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Basic xin gọi điện tới DSHS tại số 1-800-865-7801 hoặc tới trang Health nhưng hội đủ điều kiện nhận CHIP. Gia đình phải mạng điện toán www.dshs.wa.gov. Quý vị cũng có thể gọi hội đủ các điều kiện lợi tức để các em hội đủ điều kiện nhận Đường Dây Trợ Giúp về Trợ Cấp Y Tế (Medical Assistance CHIP. Các giới hạn về lợi tức này phản ánh mức lợi tức hàng HelpLine) tại số 1-800-562-3022 hoặc tới trang mạng điện tháng trước khi trừ các khoản trừ đi chi phí giữ trẻ và các toán https://wws2.wa.gov/dshs/onlinecso/findservice.asp. khoản khấu trừ khác được chấp thuận. Trách Nhiệm (Take Charge) Khi quý vị nộp đơn xin bảo hiểm CHIP, DSHS xem xét cho Chương trình này cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia các em nhận bảo hiểm Medicaid trước. Nếu các em không đình và ngừa thai miễn phí trong một năm cho nam và nữ. hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid do mức lợi tức Quý vị phải hội đủ các điều kiện về lợi tức và tình trạng công không đạt yêu cầu, DSHS sẽ xác định xem mức lợi tức của dân hoặc tình trạng ngoại kiều. Để biết thêm chi tiết, xin gia đình có phù hợp với các qui định hướng dẫn về lợi tức gọi Đường Dây Khẩn Về Dich Vụ Kế Hoạch Hóa Gia Đình của chương trình CHIP không. Nếu hội đủ điều kiện nhận (Family Planning Hotline) tại số 1-800-770-4334. bảo hiểm Medicaid, các em không hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm CHIP. Chữa bệnh lao Chương Trình Y Tế Cho Trẻ Em (CHP) Nếu quý vị mắc Bệnh Lao, xin liên lạc với sở y tế địa phương. Để tìm văn phòng nơi gần nhất, xin tới trang mạng Chương trình này cung cấp bảo hiểm cho các trẻ em không điện toán http://www.doh.wa.gov/LHJMap/LHJMap.htm. phải là công dân Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả khách thăm Quý vị cũng có thể tra mục “county” (quận) trong các trang màu xanh về chính phủ trong danh bạ điện thoại. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
 17. 14 hoặc học sinh, sinh viên tới từ quốc gia khác, các trẻ em Quân nhân tại ngũ và cựu chiến binh không có giấy tờ, và các trẻ em ngoại kiều hội đủ điều kiện dưới 18 tuổi và hiện đang cư ngụ trong các gia đình có lợi tức Bảo hiểm quân đội TRICARE thấp. Quý vị phải hội đủ các điều kiện về lợi tức. Bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm cho: Các chương trình bảo hiểm y tế của trẻ em không có mức giới hạn về tài sản. Xin nhớ rằng, quý vị phải cùng lúc nộp ✓ các quân nhân đang tại ngũ và các cựu quân nhân đã về hưu đơn xin tham gia các chương trình y tế dành cho trẻ em đồng thời với Chương Trình Y Tế Cấp Cứu Dành Cho Ngoại Kiều ✓ một số thành viên trong quân đội dự bị (Alien Emergency Medical) (xin xem trang 11). ✓ người phối ngẫu và con cái chưa lập gia đình Để biết thêm chi tiết về các chương trình y tế dành cho trẻ em, xin tới trang mạng điện toán http://fortress.wa.gov/dshs/ ✓ các quả phụ hoặc góa phụ maa/chip hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1-877-543-7669. ✓ con cái chưa lập gia đình của tử sĩ hoặc các cựu Phụ nữ đang mang thai và trẻ sơ sinh quân nhân đã về hưu Dịch Vụ Y Tế Dưỡng Thai (Pregnancy Medical) Để biết thêm chi tiết, xin gọi TRICARE tại số điện thoại miễn phí 1-888-TRIWEST (1-888-874-9378) hoặc tới trang Chương trình này cung cấp bảo hiểm y tế cho phụ nữ đang mạng điện toán www.tricare.osd.mil. mang thai, bất kể tình trạng công dân của họ, trong đó bao gồm cả các phụ nữ không có giấy tờ. Quý vị phải hội đủ Trợ Giúp Cho Cựu Chiến Binh các điều kiện về lợi tức, nhưng không có mức giới hạn về Nếu là cựu chiến binh, quý vị có thể hội đủ điều kiện được tài sản. Đứa con sơ sinh của quý vị đương nhiên được nhận nhận bảo hiểm y tế và bảo hiểm thuốc theo toa qua một cơ sở đầy đủ quyền lợi y tế trong năm đầu tiên. Xin gọi DSHS tại y tế của Sở Sự Vụ Cựu Chiến Binh (Department of Veteran 1-800-562-3022 để tìm Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng Affairs - VA). Quý vị có thể hội đủ điều kiện được nhận trợ nơi gần nhất. cấp nếu tại ngũ ít nhất 180 ngày và được xuất ngũ theo diện danh dự hoặc diện thông thường. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Trung Tâm Dịch Vụ Quyền Lợi Bảo Hiểm Y Tế của VA (VA Health Benefits Service Center) tại số 1-877-222-VETS. Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2