intTypePromotion=1

Cẩm nang Lắp ghép dung sai

Chia sẻ: Hduw Shduw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:312

5
2.561
lượt xem
1.085
download

Cẩm nang Lắp ghép dung sai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau đây để nắm bắt những kiến thức về các thông số kích thước cơ bản của dung sai kích thước, hình dạng, nhám bề mặt, hệ thống các lắp ghép của các mối ghép thông dụng như: trụ trơn, ổ lăn, then hoa, ren bánh răng theo tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang Lắp ghép dung sai

 1. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2