Cao răng, viêm nướu và các bệnh mãn tính

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
6
download

Cao răng, viêm nướu và các bệnh mãn tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi có nhiều mảng bám tích tụ trên răng miệng hoặc bị viêm nướu bạn phải coi chừng vì những dấu hiệu này có liên quan với nhiều vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim, chứng mất trí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cao răng, viêm nướu và các bệnh mãn tính

  1. Cao răng, viêm nư u và các b nh mãn tính Khi có nhi u m ng bám tích t trên răng mi ng ho c b viêm nư u b n ph i coi ch ng vì nh ng d u hi u này có liên quan v i nhi u v n s c kh e khác như b nh tim, ch ng m t trí... B b nh v răng, nư u cũng là d u hi u c a nhi u b nh mãn tính nguy hi m hơn.
  2. Cao răng = S c kh e răng mi ng kém M ng bám thư ng do các vi khu n hình thành và s ng trên mô nư u răng, răng và thân răng. N u răng liên t c các hình thành các m ng bám khi ăn ho c u ng th c ph m nhi u ư ng ho c tinh b t thì ây là môi trư ng s ng lý tư ng cho vi khu n. Nh ng m ng bám dính hình thành lâu s phá h y các men răng d n n tình tr ng sâu răng. Ngoài ra, các m ng bám tích t cũng có th d n n các b nh v l i - viêm nư u, sưng nư u răng, ch y máu chân răng. Viêm nư u = nhi u b nh nghiêm tr ng khác n nay, các nhà khoa h c ã tìm th y s liên quan gi a các b nh nha chu và m t s b nh khác như b nh tim, ti u ư ng, ch ng m t trí, th p kh p, viêm kh p, non…
  3. Các bác s nha khoa tin r ng vi khu n trong răng mi ng có th r i h m ch “chu du” t i các cơ quan trong cơ th gây b nh. Vì th , khi b viêm nư u, không ơn gi n là b nh răng mi ng mà có th là s viêm nhi m toàn thân. B nh nư u răng = b nh tim Qua nhi u năm, nhi u nghiên c u ã tìm th y m i liên h gi a b nh nư u răng và b nh tim. Nh ng b nh nhân m c b nh l i có nhi u kh năng ph i h ng ch u nh ng cơn au tim. Và không có gì ng c nhiên n u bác s tim m ch h i m t s câu h i liên quan n b nh nư u răng. Do ó, c n thăm khám nha s nh kỳ, n m rõ ti n s b nh t t gia ình phòng ng a b nh t xa. B nh l i = b nh ti u ư ng N u m c b nh ti u ư ng, nguy cơ b viêm l i r t cao
  4. do cơ th ngư i b nh d b nhi m trùng. B nh nư u răng = ch ng m t trí N u tu i tr m c b nh răng mi ng, nguy cơ m t trí tu i già là có th . Các nhà nghiên c u ã tìm th y m i liên h gi a b nh nư u l i v i ch ng m t trí nh nh . B nh nư u l i = viêm kh p d ng th p Nh ng ngư i b viêm kh p d ng th p có nhi u kh năng b b nh nha chu. M t nghiên c u năm 2009 cho th y nh ng ngư i b viêm kh p d ng th p n ng v i bi u hi n au, sưng và c ng kh p vào bu i sáng sau khi i u tr b nh nư u l i, b nh tình ã thuyên gi m hơn h n. B nh nư u l i = non
  5. Các nghiên c u v m i liên h gi a b nh nha chu và sinh non cho th y nh ng thai ph b b nh nư u l i có nhi u kh năng b sinh n s m hơn d ki n. M t nghiên c u g n ây cho th y n u thai ph i u tr kh i b nh răng mi ng trư c khi thai ư c 35 tu n tu i s ít có nguy cơ non hơn so v i nh ng thai ph không ư c i u tr .
Đồng bộ tài khoản