Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
6
download

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Thông tin Lĩnh vực thống kê:vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Phòng Quản lý - Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ giám định trực 1. triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương; Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ, Sở ghi giấy biên nhận và hẹn thời
  2. Tên bước Mô tả bước gian trả lời cho thương nhân - Sở kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không 2. đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở thông báo bằng văn bản cho thương nhân Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở thẩm tra nội dung hồ sơ. Trường hợp chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở thông báo việc chấp thuận đăng 3. ký cho thương nhân bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối Tổ chức nhận thông báo trực tiếp tại Sở hoặc bằng đường bưu điện. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp 4. thuận, thương nhân mang con dấu nghiệp vụ của mình đến Sở để đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu MĐ-1 kèm theo); Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 2. nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu ĐKCD 3. kèm theo). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ Thông tư số 06/2006/TT-BTM ng... 2. Mẫu dấu nghiệp vụ Thông tư số 06/2006/TT-BTM ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Thương mại số 1. luật; 36/2005/QH... Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều Luật Thương mại số 2. 259 của Luật Thương mại; 36/2005/QH... Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn Luật Thương mại số 3. quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến 36/2005/QH... trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản