intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

81
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 - 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới)

  1. Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 - 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Môi trường không khí: - Độ bụi không khí 20.000đ/chỉ tiêu - Ánh sáng 10.000đ/chỉ tiêu - Tiếng ồn 20.000đ/chỉ tiêu - Độ ẩm không khí 10.000đ/chỉ tiêu - Nhiệt độ không khí 10.000đ/chỉ tiêu * Phí kiểm tra - Độ chuyển động không khí Quyết định số 1. điều kiện vệ sinh 10.000đ/chỉ tiêu 08/2005/QĐ-BTC... thú y: - Độ nhiễm khuẩn không khí 10.000đ/chỉ tiêu - Nồng độ CO2 50.000đ/chỉ tiêu - Nồng độ khí H2S 50.000đ/chỉ tiêu - Nồng độ khí NH3 50.000đ/chỉ tiêu 2. Xét nghiệm nước: - Độ PH 15.000đ/chỉ tiêu - Nhiệt độ 3.000đ/chỉ tiêu
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Độ dẫn điện 15.000đ/chỉ tiêu - Độ cứng tổng số tính theo CaCO3) 20.000đ/chỉ tiêu - Clorua 20.000đ/chỉ tiêu - Clo dư 20.000đ/chỉ tiêu - Sunfat 20.000đ/chỉ tiêu - Photphat 20.000đ/chỉ tiêu - Đồng 30.000đ/chỉ tiêu - Sắt tổng số 30.000đ/chỉ tiêu - Natri 40.000đ/chỉ tiêu - Mangan 40.000đ/chỉ tiêu - Nitrat (tính theo N) 30.000đ/chỉ tiêu - Nitrit (tính theo N) 20.000đ/chỉ tiêu - Hoá chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí) 250.000đ/ chỉ tiêu - Coliforms 20.000đ/chỉ tiêu - Feacal coliform 20.000 - E.coli 20.000 - Cl. Perfringeips 20.000 - Các vi khuẩn gây bệnh khác 40.000 - Xét nghiệm vi sinh vật nước
  4. Tên phí Mức phí Văn bản qui định theo phương pháp màng lọc 100.000 - BOD520C (Biochemical Oxygen Demand) 50.000 - COD (Chemical Oxygen Demand) 50.000 - Sunphua (H2S) 30.000 - Amoniac (NH3) 20.000đ/chỉ tiêu - Tổng số vi khuẩn hiếu khí 20.000đ/chỉ tiêu - Coliforms 20.000đ/chỉ tiêu - Feacal coliform 20.000đ/chỉ tiêu - E.coli 20.000đ/chỉ tiêu - Cl. Perfringeips 20.000đ/chỉ tiêu - Các vi khuẩn gây bệnh khác 40.000đ/chỉ tiêu - Xét nghiệm vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc 100.000đ/chỉ tiêu - BOD 520C (Biochemical Oxygen Demand) 50.000đ/chỉ tiêu
  5. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - COD (Chemical oxygenemand) 50.000đ/chỉ tiêu - Sunphua (H2S) 30.000đ/chỉ tiêu - Amoniac (NH3) 20.000đ/chỉ tiêu Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký thành lập một trong các 1. Bước 1: cơ sở nêu trên thì phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với Chi cục thú y . Trong phạm vi 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, 2. Bước 2: Chi cục thú y tiến hành khảo sát điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả
  6. Tên bước Mô tả bước lời bằng văn bản. Chi cục thú y gửi văn bản cho chủ cơ sở và cấp có thẩm quyền là căn cứ để cấp có thẩm quyền cho phép thành lập và đầu tư xây dựng cơ sở (nếu cơ sở đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh), trường 3. Bước 3: hợp không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện sữa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu); 2. -Công văn đề nghị khảo sát địa điểm lập cơ sở; 3. -Dự án hoặc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở, thiết kế kỹ thuật;
  7. Thành phần hồ sơ 4. -Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú Quyết định số 86/2005/QĐ- 1. y (mẫu 5) BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2