intTypePromotion=3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
108
lượt xem
8
download

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhậ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới

  1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhậ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. -Lệ phí địa chính 130.000 đồng - Phí Trích đo địa chính: Hoặc Phí trích lục bản đồ: Mức thu theo từng - Quyết định 46/QĐ-UB 2. (Theo văn bản do đơn vị tự trường hợp cụ thể. ngày 14... ban hành) Quyết định 137/QĐ-UB 3. - Phí thẩm định 300.000 đồng ngày 08/... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất tại Văn phòng 01 cửa của phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 1. Bước 1: Bình Định vào các ngày trong tuần. Địa chỉ: 387 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị 2. Bước 2: đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành 3. Bước 3: thẩm tra hồ sơ, trích lục hoặc trích đo thửa đất và thảo giấy chứng nhận, trình Giám đốc Sở TN&MT ký GCN Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD 4. Bước 4: đất tỉnh nộp lệ phí . Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tại phòng 01 cửa của Văn 5. Bước 5: phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định nhận giấy chứng nhận QSD đất tỉnh.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu) - Quyết định về việc hình thành do chia tách hoặc sáp nhập được cơ quan có 2. thẩm quyền cấp (bản chính); 3. - Tờ khai lệ phí trước bạ; (theo mẫu) 4. - Trích lục hoặc trích đo thửa đất (bản chính) 5. - Báo cáo kết quả rà soát quỹ đất đang quản lý dử dụng (theo mẫu) Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Tờ khai lệ phí trước bạ Thông tư liên tịch
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 30/2005/TT... - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử Thông tư số 09/2007/TT- 2. dụng đất; BTNMT... - Báo cáo kết quả rà soát quỹ đất đang quản Thông tư số 09/2007/TT- 3. lý dử dụng BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản