intTypePromotion=3

Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
10
download

Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ)

  1. Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn. Cơ quan phối hợp (nếu có): không
  2. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần xác minh thì thời gian kéo dài không quá 5 ngày làm việc). Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí xác nhận: 10.000 đồng/hồ sơ Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên bước Mô tả bước
  3. Tên bước Mô tả bước Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 1. Bước 1: quả của UBND xã, phường, thị trấn. Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đầy đủ thủ tục nhận 2. Bước 2: /không đủ thủ tục đề nghị hộ gia đình hoặc cá nhân bổ sung). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần Cá nhân đến nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của 3. Bước 3: UBND xã, phường, thị trấn và nộp lệ phí. *Thời gian giao trả: Các ngày làm việc trong tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu) 2. - Bản sao CMND của người yêu cầu xác nhận
  4. Thành phần hồ sơ 3. - Bản sao hộ khẩu của người yêu cầu xác nhận - Các giấy tờ có liên quan để thực hiện việc xác nhận theo quy định tại khoản 1, 2 ,5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003. Khoản1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. + Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa 4. Việt Nam. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính. + Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất: Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993. + Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
  5. Thành phần hồ sơ Khoản 2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có 1 trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Khoản 5. Hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giaỉ quyết tranh chấp đất đai của cơ nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Thông tư số 09/2007/TT- 1. đất (theo mẫu) BTNMT...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản