intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
297
lượt xem
23
download

Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

  1. Ảnh 4x6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/QT-1999-E.1 (Chụp chưa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc quá 3 tháng) ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN MẤT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Kính gửi: (1):................................................................................. Tôi là( Họ tên người làm đơn) (2):......................................................................................... Giới tính:................................................................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................... Nơi sinh:.................................................................................................................................. Quê quán.(3).......................................................................................................................... Dân tộc:...............................Quốc tịch.............Tôn giáo........................................................ Nghề nghiệp:........................................................................................................................... Nơi làm việc:........................................................................................................................... Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay (4).............................................................................. ................................................................................................................................................ Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh(nếu có) (5)........................................ ................................................................................................................................................ Giấy chứng minh nhân dân/Giấy tờ hợp lệ thay thế (6):................................................ Số:............................................................................................................................. Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm....................................... Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm............................................................... Trước đây tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt Nam từ tháng......... năm......................................................................................................................................... Lý do mất quốc tịch Việt Nam (7).......................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Họ tên cha:............................................................................................................................ Quê quán:............................................................................................................................... Dân tộc..........................Quốc tịch........................................................................................ Nghề nghiệp/Nơi làm việc...................................................................................................... ................................................................................................................................................ Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay:........................................................................................... Họ tên mẹ.......................................................................................................................... Quê quán:............................................................................................................................... Dân tộc..........................Quốc tịch........................................................................................ Nghề nghiệp/Nơi làm việc...................................................................................................... ................................................................................................................................................ Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay:...........................................................................................
  2. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét, cấp cho tôi Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt nam. Mục đích xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam:................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước phápluật Việt Nam về lời khai của mình. Giấy tờ kèm theo: ..., ngày ... tháng ... năm - .... . ........................ Người làm đơn - .... . ........................ (Ký và ghi rõ họ tên) - .... . ........................ Chú thích: (1) Trong trường hợp gửi Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài thì phải viết rõ tên của cơ quan đó. (2) Viết chữ in hoa (3) Ghi theo nơi sinh của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì để trống. (4) Ghi rõ xã (phường/thị trấn), huyện (quận/thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố theo nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú...” (5) Chỉ khai phần này nếu là người đang thường trú ở nước ngoài. (6) Ghi rõ loại giấy tờ gì? (7) Ghi rõ mất quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào; nếu đã được cho thôi quốc tịch Việt Nam thì ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ra quyết định.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2