Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển

  1. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Công trình biển; Giám đốc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục ĐKVN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công trình biển, các Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Qua fax, Email Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hoặc theo thỏa thuận nếu thiết kế mới hoặc phức tạp. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Biểu phí ban hành tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm Phí thẩm 2003. Mục II Phần A, Phần D Chương II Quyết định số 1. định thiết và khoản 3 điều 4 Mục III Chương I của 184/2003/QĐ- kế Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định BTC... số12/2003/QQĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC... Lệ phí Thông tư số cấp Giấy 2. 50.000 đ/ 01Giấy chứng nhận 102/2008/TT-BTC chứng n... nhận Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Công trình biển hoặc 1. nghị Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam - Phòng Công trình biển hoặc Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận Giải quyết 2. hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, thẩm định thiết kế và cấp Giấy chứng thủ tục nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 Giấy đề nghị duyệt thiết kế (bản chính) 2. 03 tài liệu thiết kế (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phương tiện, thiết bị phải thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các công ước quốc tế tương ứng mà Việt Nam tham gia: SOLAS,74 (Phần B - Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận, Chương I); 1. LOADLINE, 66 (Điều 16 - Cấp giấy chứng nhận); MARPOL, 73/78 (Chương 2 - Kiểm tra và chứng nhận); MODU CODE,79; MODU CODE, 89 (Khoản 1.6 - Kiểm tra và chứng nhận, Chương 1) Phương tiện, thiết bị phải thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tương ứng: TCVN 5309-1:2001 đến 2. TCVN5309-19:2001; TCVN6474-1:2007 đến TCVN6474-9:2007; TCVN 6475-1:2007 đến TCVN6475-13:2007; TCVN 6171:1996 sửa đổi lần 1:2005; TCVN6809:2001

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản