Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bột tài nguyên và môi trường thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

  1. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Mười lăm (15) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định Do Ủy ban nhân dân cấp Quyết định số 59/2006/QĐ- 1. hồ sơ tỉnh quy định BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại Quyết định số 1. 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/6/2006 và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ 2. chức, cá nhân xin cấp phép; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy 3. phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân; 4. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ
  3. Tên bước Mô tả bước sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất; Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt 2. động kinh doanh; Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân 3. đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật); Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan 4. khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép;
  4. Thành phần hồ sơ Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 5. phép. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan Quyết định số 1. nước dưới đất (mẫu 01a) 17/2006/QĐ-BTNM... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản