intTypePromotion=1

Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (đối với người cư trú là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
96
lượt xem
6
download

Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (đối với người cư trú là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (đối với người cư trú là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ từ thiện của việt nam hoạt động tại việt nam)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (đối với người cư trú là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam)

  1. Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (đối với người cư trú là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hoạt động ngoại hối Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Quản lý ngoại hối Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ h ợp lệ TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Mô tả bước Tên bước Cơ quan nhà nước, đ ơn vị lực lư ợng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã h ội nghề n ghiệp, Quỹ từ thiện của Việt 1. Bước 1 Nam hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ; Trong th ời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép mở và sử dụng tài kho ản ngoại tệ ở nước ngoài. Trong trường hợp từ chối, 3. Bước 3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải có văn bản trả lời về lý do từ chối không cấp giấy phép.
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở n ước ngoài; 2. - Bản sao công chứng quyết định thành lập; - Một trong các loại văn bản sau: + Đối với vay và trả nợ Chính phủ: Bản sao hợp đồng vay và trả nợ của Chính phủ có quy định việc phải mở tài khoản ngoại tệ ở nư ớc ngo ài; + Đối với tiếp nhận viện trợ ở nước n goài: Văn bản chứng minh b ên nước ngo ài 3. yêu cầu phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ của nư ớc ngo ài; + Văn b ản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho mở tài khoản ngoại tệ ở nước n goài đối với các trường hợp khác. Số bộ hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản Thông tư số 01/1999/TT- 1. n goại tệ ở nước ngoài NHNN7...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2