intTypePromotion=1
ADSENSE

Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

67
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

  1. Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh 350.000 Quyết định số 1. hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đồng. 43/2008/QĐ-UBND... đất Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Gia hạn hay điều chỉnh nội dung 1. Bước 1: giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời
  3. Tên bước Mô tả bước gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba. Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ 2. Bước 2: thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh 3. Bước 3: ký quyết định. Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định gia hạn (hoặc điều chỉnh nội 4. Bước 4: dung) giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại phòng Kế toán – STNMT. Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT 5. Bước 5: nhận Quyết định Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 1. dưới đất (có mẫu quy định, nộp bản chính). 2. - Giấy phép đã được cấp (bản sao có chứng thực). - Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới 3. đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (bản chính). - Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 4. phép (bản chính) . - Bản sao có chức thực các văn bằng, chứng chỉ, bản khai kinh nghiệm chuyên môn và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 5. với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (nếu có thay đổi người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn). Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 1. 17/2006/QĐ- hành nghề khoan nước dưới đất (phụ lục số 02a). BTNM... - Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan Quyết định số khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện 2. 17/2006/QĐ- trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (phụ BTNM... lục số 02b). Quyết định số - Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ 3. 17/2006/QĐ- chức, cá nhân đề nghị cấp phép (phụ lục số 01b) . BTNM... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2