Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
7
download

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên

  1. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Hai mươi (20) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đề án, báo cáo khai thác có lưu 4.000.000đ x Quyết định số 1. lượng nước từ 3.000 đến dưới 50% 59/2006/QĐ-BTC... 10.000m3/ngày đêm
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đề án, báo cáo khai thác có lưu 5.600.000đ x 2. lượng nước từ 10.000 đến 50% 20.000m3/ngày đêm Đề án, báo cáo khai thác có lưu 7.500.000đ x 3. lượng nước từ 20.000 đến 50% 30.000m3/ngày đêm Đề án, báo cáo khai thác có lưu 9.200.000đ x 4. lượng nước trên 30.000m3/ngày 50% đêm 5. Lệ phí cấp giấy phép 50.000đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 1. theo quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Cục Quản lý tài nguyên nước; Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ 2. chức, cá nhân xin cấp phép; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy 3. phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân; 4. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ
  4. Tên bước Mô tả bước sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; 2. Giấy phép đã được cấp; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại 3. thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; 4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép; Đề án khai thác, sử dụng nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh 5. nội dung giấy phép. Số bộ hồ sơ: 02
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy Thông tư 02/2005/TT- 1. phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu 02- BTNMT, ng... a/GĐNDĐ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản