Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
3
download

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

  1. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định Do Ủy ban nhân dân cấp Quyết định số 59/2006/QĐ- 1. hồ sơ tỉnh quy định BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Kết xuất ra file pdf Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định tại Quyết định số 1. 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/6/2006 và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
  3. Tên bước Mô tả bước Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ 2. chức, cá nhân xin cấp phép; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy 3. phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân; Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ 4. sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả. Tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo công văn yêu cầu sẽ được tiến hành theo bước 3. 5.
  4. Tên bước Mô tả bước 6. Kết xuất ra file pdf Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; 2. Bản sao giấy phép đã được cấp; Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất 3. do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp; Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm 4. a, b và c của khoản này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm: - Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
  5. Thành phần hồ sơ - Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật. Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì ngoài những 5. tài liệu quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh Quyết định số 1. nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 17/2006/QĐ-BTNM... (mẫu 02a) Kết xuất ra file pdf Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản