intTypePromotion=1

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
3
download

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

  1. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 25 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ (Bao gồm 05 ngày trình UBND tỉnh phê duyệt) Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng Quyết định số 1. mức thu bằng 50% tương ứng với từng 93/2007/QĐ- mức thu sau đây: UBND... - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp Quyết định số 300.000 2. với lưu lượng
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định khác từ 500 m3 đến < 3.000m3/ngày đêm - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/s đến Quyết định số 2.200.000 4.
  4. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình 1. Bước 1: Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn. Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết 2. Bước 2: biên nhận hồ sơ. - Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ. Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ 3. Bước 3: phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhận giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. - Trong quá trình thẩm định sơ bộ hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu 4. Ghi chú: cầu thì sẽ có ý kiến xử lý. - Trong quá trình thực hiện khảo sát địa điểm, tổng hợp ý kiến
  5. Tên bước Mô tả bước Hội đồng thẩm định nếu hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung thì sẽ có biên bản yêu cầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử 1. dụng nước mặt (theo mẫu) 2. Giấy phép đã được cấp; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại 3. thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (thời gian lấy mẫu phân tích không quá 6 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ); Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (theo 4. mẫu);
  6. Thành phần hồ sơ 5. Đề án khai thác, sử dụng nước mặt (theo mẫu); Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Bản đăng ký đạt tiêu 6. chuẩn môi trường hay Bản cam kết bảo bệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt. Các phụ lục kèm theo Đề án khai thác sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép): - Bản photocopy các văn bản pháp lý có liên quan tới việc đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: văn bản cho phép đầu tư mở rộng, nâng cấp, thay đổi công trình, văn bản cho phép thay đổi nhiệm vụ của công trình, văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, văn bản phê duyệt 7. thiết kế kỹ thuật,.. - Các tài liệu đã sử dụng để lập đề án: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án mở rộng, nâng cấp, thay đổi công trình (thuyết minh chung và các thuyết minh chuyên đề có liên quan đến nguồn nước), báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo thiết kế kỹ thuật (các tập thiết kế kỹ thuật có liên quan đến việc khai thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình khai thác, sử dụng nước),… 8. Các phụ lục kèm theo đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước):
  7. Thành phần hồ sơ - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép (thời gian lấy mẫu phân tích không quá 15 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ). Các thông số bắt buộc phải phân tích là các thông số theo TCVN hiện hành về chất lượng nước (áp dụng phù hợp với mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận như nguồn nước sử dụng vào mục đích cấp cho sinh hoạt, thể thao và giải trí dưới nước, thủy lợi hay bảo vệ đời sống thủy sinh). - Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau quá trình xử lý theo quy định của Nhà nước (Các thông số bắt buộc phải phân tích là các thông số theo TCVN hiện hành về chất lượng nước thải của Việt Nam hiện hành). - Sơ đồ vị trí lấy mẫu và báo cáo mô tả thời điểm lấy mẫu nguồn nước tiếp nhận ngoài hiện trường: thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu. - Bản đồ vị trí công trình xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1:10.000 (nếu nội dung điều chỉnh thay thế vị trí xả nước thải). - Bản thiết kế hệ thống xử lý nước thải dự kiến (nếu việc điều chỉnh nội dung giấy phép có thay đổi hệ thống công trình xử lý, xả nước thải). - Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép xả nước thải. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy Thông tư 02/2005/TT- 1. phép khai thác sử dụng nước mặt BTNMT, ng... Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác Thông tư 02/2005/TT- 2. sử dụng nước mặt BTNMT, ng... Hướng dẫn lập đề án khai thác, sử dụng nước Thông tư 02/2005/TT- 3. mặt BTNMT, ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2