Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
3
download

Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

  1. Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép hoạt động 100.000 Quyết định số 38/QĐ- 1. cho cơ sở bức xạ: VNĐ/giấy phép. BTC ngày... 2. Phí thẩm định để cấp giấy phép 1.500.000 Quyết định số 38/QĐ- sử dụng nguồn bức xạ (X VNĐ/thiết bị bức
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định quang) trong y tế: xạ. BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, thu phí 1. thẩm định, lệ phí cấp phép. Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành: thẩm định hồ sơ; thẩm định tại cơ sở bức xạ nếu hồ sơ đạt yêu cầu, ngược lại yêu cầu chỉnh sửa bổ sung nếu cần; trình lãnh 2. đạo Sở ký giấy phép nếu đạt yêu cầu thẩm định tại cơ sở bức xạ, ngược lại có văn bản từ chối; chuyển giấy phép cho Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giấy phép cho cơ 3. sở bức xạ. Kết xuất ra file pdf
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ. 2. Phiếu khai báo cơ sở bức xạ. 3. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ. 4. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ. 5. Phiếu khai báo nguồn bức xạ. 6. Bản đánh giá an toàn bức xạ. Bản sao (có công chứng) quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép 7. kinh doanh; Hồ sơ nghiệm thu xây dựng phòng đặt thiết bị; Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có). 8. Bản sao (có công chứng) lý lịch nguồn bức xạ, trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc thất lạc; tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại các
  4. Thành phần hồ sơ thông số kỹ thuật của thiết bị. Bản sao (có công chứng) tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng 9. thiết bị của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp; chứng chỉ thiết bị bức xạ của nhà sản xuất (nếu có). Bản sao (có công chứng) quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ 10. do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ. Bản sao (có công chứng) hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với 11. cơ sở bức xạ do cơ quan quản lý về An toàn và Kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ Thông tư số 05/2006/TT- 1. sở bức xạ BKHCN...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 05/2006/TT- 2. Phiếu khai báo cơ sở bức xạ. BKHCN... Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức Thông tư số 05/2006/TT- 3. xạ. BKHCN... Thông tư số 05/2006/TT- 4. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ. BKHCN... Thông tư số 05/2006/TT- 5. Phiếu khai báo nguồn bức xạ. BKHCN... Thông tư số 05/2006/TT- 6. Bản đánh giá an toàn bức xạ. BKHCN...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phải có đủ nhân viên điều khiển máy X-quang. Nhân viên điều khiển máy X-quang phải có bằng cấp đào Công văn số 1092/ 1. tạo về X-quang chẩn đoán của cơ sở đào tạo được BKHCNMT-AT... Bộ Y tế cho phép, phải có chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ Phải có người phụ trách an toàn bức xạ do người phụ trách cơ sở bổ nhiệm. Người phụ trách an toàn bức xạ phải có bằng cấp đào tạo về X-quang chẩn Công văn số 1092/ 2. đoán của cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép và BKHCNMT-AT... phải có chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp Vị trí phòng X-quang: Có thể được đặt trong khu Công văn số 1092/ 3. dân cư với điều kiện thoả mãn về che chắn qui định. BKHCNMT-AT... Công văn số 1092/ 4. Che chắn bức xạ: Tường che chắn phòng, cánh cửa BKHCNMT-AT... ra vào phải đảm bảo suất liều bức xạ (không tính
  7. Nội dung Văn bản qui định phông bức xạ tự nhiên) ở sát tường, sát cửa ra vào không lớn hơn 0,5(Sv/h nơi có dân chúng ngồi chờ, qua lại hoặc không lớn hơn 3/10 liều giới hạn đối với nhân viên bức xạ (3(Sv/h) nơi chỉ có nhân viên bức xạ làm việc. Bố trí thiết bị X-quang: Mỗi phòng chỉ đặt một thiết bị bức xạ. Trường hợp phòng đã đặt hai máy X- quang thì hai máy không được hoạt động đồng thời Thông tư số 5. trong cùng một thời điểm. Thiết bị bức xạ phải đặt 2237/1999/ TTLT-... sao cho lúc sử dụng, tia chiếu không hướng vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc khu vực đông người. Tủ điều khiển thiết bị bức xạ phải đặt ngoài, sát phòng đặt thiết bị, phải có phương tiện quan sát bệnh nhân, có phương tiện thông tin giữa người điều Công văn số 1092/ 6. khiển và bệnh nhân. Riêng trường hợp thiết bị phát BKHCNMT-AT... tia X làm việc ở địên áp nhỏ hơn 150 KV, tủ điều khiển có thể đặt trong phòng đặt thiết bị nhưng phải có bình phong chì. 7. Thiết bị X-quang phải phù hợp với tiêu chuẩn của Công văn số 1092/
  8. Nội dung Văn bản qui định Uỷ ban quốc tế về kỹ thuật điện tử (IEC), ISO hoặc BKHCNMT-AT... Tiêu chuẩn Việt Nam. Thiết bị X-quang phải được kiểm định mỗi năm một Công văn số 1092/ 8. lần do cơ sở được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi BKHCNMT-AT... trường cho phép làm dịch vụ. Các nhân viên X-quang phải được trang bị tạp dề, găng tay bảo vệ thích hợp với công việc (tức là có tương đương chì thích hợp được ghi trên tạp dề hoặc Công văn số 1092/ 9. găng tay), các dụng cụ che chắn thích hợp như kính BKHCNMT-AT... chì, che chắn tuyến giáp ... Nhân viên bức xạ phải có liều kế cá nhân và được theo dõi định kỳ. Diện tích phòng X-quang: Được qui định như sau (tuy nhiên vẫn khuyến khích thực hiện theo TCVN 6561:1999): - Phòng X-quang không có bàn bệnh nhân, diện tích 10. của phòng không được nhỏ hơn 12m2, kích thước một chiều không nhỏ hơn 3m - Phòng X-quang có trang bị bàn bệnh nhân cố định hay di động, diện tích của phòng không được nhỏ hơn 14m2, kích thước một chiều không nhỏ hơn 3m
  9. Nội dung Văn bản qui định - Phòng X-quang có trang bị bàn bệnh nhân có thể lật nghiêng được, diện tích của phòng không được nhỏ hơn 20m2, kích thước một chiều không nhỏ hơn 3,5m. - Nếu máy X-quang có bản thiết kế phòng của nhà sản xuất kèm theo, kích thước phòng tối thiểu phải không nhỏ hơn kích thước qui định bởi nhà sản xuất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản