Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
134
lượt xem
11
download

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam theo hình thức hợp đồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

  1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Do Hội đồng nhân dân cấp NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ- 1. tỉnh quyết định CP NG... Thông tư số 08/2008/TT- BLĐTBX... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước 1. Bước 1 thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc. Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động 2. Bước 2 cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải
  3. Tên bước Mô tả bước trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài -Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết 3. Bước 3 hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu 1) Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước 2. ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp
  4. Thành phần hồ sơ 3. Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2) Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở 4. Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN. Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với 5. chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động. 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp 6. hồ sơ. Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4) 7. (Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng) Số bộ hồ sơ: 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người Thông tư số 08/2008/TT- 1. nước ngoài (Mẫu số 1) BLĐTBX... Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài Thông tư số 08/2008/TT- 2. có dán ảnh (Mẫu số 2) BLĐTBX... Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử Thông tư số 08/2008/TT- 3. dụng lao động (Mẫu số 4) BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản