Cấp giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
5
download

Cấp giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo mật thông tin kinh tế xã hội Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua bưu điện). - Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

  1. Cấp giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo mật thông tin kinh tế xã hội - Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua bưu điện). - Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí, lệ phí cấp phép chưa có văn bản quy định cụ thể Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp lập hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 1. bưu điện về Ban Cơ yếu Chính phủ. 2. Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra hồ sơ 3. Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép. Doanh nghiệp đến nhận kết quả hoặc văn bản từ chối (có nêu 4. rõ lý do) tại Ban Cơ yếu Chính phủ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự xin cấp phép sản xuất, kinh 2. doanh;
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhânh 3. đầu tư của doanh nghiệp Danh sách trích ngang toàn bộ cán bộ lãnh đạo, các thành viên phụ trách về 4. kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng; Hồ sơ của người đứng đầu doanh nghiệp và các thành viên phụ trách về kỹ thuật, bao gồm: + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 5. + Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin. (Đối với người đứng đầu doanh nghiệp, nếu không có một trong các văn bằng kể trên thì nộp bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin) 6. Hồ sơ về phương án kỹ thuật 7. Hồ sơ về phương án sản xuất, kinh doanh. Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh Thông tư của Bộ Nội vụ 1. sản phẩm mật mã dân sự số 08/... Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự xin Thông tư của Bộ Nội vụ 2. cấp phép sản xuất, kinh doanh số 08/... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện về chủ thể: Là Doanh nghiệp được thành lập Thông tư của Bộ 1. theo Luật Doanh nghiệp Nội vụ số 08/... Điều kiện về nhân sự: - Người đứng đầu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự phải có lý lịch rõ ràng, có Thông tư của Bộ 2. năng lực hiểu biết về pháp luật, tốt nghiệp đại học một Nội vụ số 08/... trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin hoặc nếu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải có
  5. Nội dung Văn bản qui định chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin; có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; - Các thành viên phụ trách về kỹ thuật phải có lý lịch rõ ràng và tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin; - Đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng phải có hợp đồng lao động và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao Điều kiện đảm bảo khác: - Bảo đảm điều kiện an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tài nguyên, môi trường; Thông tư của Bộ 3. - Có phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh khả Nội vụ số 08/... thi, phù hợp với các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mật mã dân sự.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản