Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
3
download

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.

  1. Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hóa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:17 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác 1.000.000 Quyết định số 1. khoáng sản có sản lượng khai thác từ đồng/1 lần. 61/2007/QĐ-UBND... 100.000 m3/1 năm trở lên: mức thu là 2. - Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật 800.000 Quyết định số liệu nổ công nghiệp trong khai thác
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoáng sản có sản lượng khai thác đồng/1 lần. 61/2007/QĐ-UBND... dưới 100.000 m3/1 năm: mức thu là Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương. Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và chuyển đến 2. Phòng Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Phòng Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra điều kiện thực tế tại doanh nghiệp. + Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời 3. cho doanh nghiệp nêu rõ lý do chưa cấp phép. + Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện quy định thì lập Tờ trình và dự thảo giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chuyển hồ sơ đến Văn phòng Sở.
  3. Tên bước Mô tả bước Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và thực hiện: + Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy phép cho doanh 4. nghiệp. + Nhận giấy phép từ Uỷ ban nhân dân tỉnh. + Thông báo doanh nghiệp đến Văn phòng Sở nhận giấy phép và nộp phí thẩm định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị 1. ký (theo mẫu); 2. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an tỉnh cấp; 3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh; 4. Bản sao hợp lệ giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
  4. Thành phần hồ sơ Phương án nổ mìn do lãnh đạo đơn vị duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, 5. quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt; Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ 6. công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển riêng); 7. Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu Thông tư số 02/2005/TT- 1. nổ công nghiệp. BCN ng...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 1) Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào 1. 02/2005/TT-BCN mục đích sản xuất. ng... Thông tư số 2) Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 2. 02/2005/TT-BCN theo quy định. ng... 3) Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy Thông tư số định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử 3. 02/2005/TT-BCN dụng không có kho, không có phương tiện vận ng... chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 4) Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng Thông tư số 4. vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có 02/2005/TT-BCN liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào ng... tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng
  6. Nội dung Văn bản qui định với chức trách đảm nhiệm. 5) Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: - Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. Thông tư số - Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các 5. 02/2005/TT-BCN ngành kỹ thuật không liên quan tới vật liệu nổ công ng... nghiệp, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.
  7. Nội dung Văn bản qui định - Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 6) Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ Thông tư số 6. chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công 02/2005/TT-BCN Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào ng... tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.
  8. Nội dung Văn bản qui định 7) Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử Thông tư số dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ 7. 02/2005/TT-BCN theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ ng... thể. Thông tư số 8. 8) Có phương án bảo vệ an ninh trật tự. 02/2005/TT-BCN ng... Thông tư số 9) Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo 9. 02/2005/TT-BCN phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. ng... 10) Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an Thông tư số 10. toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử 02/2005/TT-BCN lý chất thải, bảo vệ môi trường. ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản