intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

101
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN (Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: - UBND tỉnh Hòa Bình; - Sở Công thương Hòa Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN

  1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN (Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: - UBND tỉnh Hòa Bình; - Sở Công thương Hòa Bình. Tên doanh nghiệp:......................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ....................................................................................... Do…………………………………………………….. cấp ngày ........................................................... Nơi đặt trụ sở chính: ...................................................................................................................... Đăng ký kinh doanh số do .... cấp ngày tháng năm 20 Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: .................................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Họ và tên người đại diện: .............................................................................................................. Ngày tháng năm sinh:……………………………………………Nam (Nữ) ......................................... Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): .................................................................................... Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .................................................................................................. Đề nghị ……………………………xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN và Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. ……….. ngày …… tháng …… năm …. Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2