intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
216
lượt xem
24
download

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........ngày .........tháng..........năm........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: .............................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................... Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: .......................................................... Doanh nghiệp đã công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) hàng hóa thức ăn chăn nuôi dưới đây để sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu, Doanh nghiệp đề nghị quý Cục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) cho các sản phẩm đã công bố, cụ thể như sau: Tên sản phẩm Số TCCS Số (Company’s TT Tiếng Việt Tiếng Anh Standard) 1 2 3 4 ... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2