intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

779
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ….., ngày …tháng …năm….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Kính gửi: ……………………………….…………………..(1) Tên doanh nghiệp: ........................................................................ Giấy đăng ký kinh doanh số ……………..do………….……...(2) cấp ngày.................................... Trụ sở chính: ................................................................................. Điện thoại: ……………………………, FAX: ……………… Ngành nghề kinh doanh: ..................................................................... Đề nghị ................................................…(1) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai cho: Trạm nạp:……………………………………………………… Địa chỉ :…………………………………………………………… đủ điều kiện an toàn để nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai theo quy định tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp. Hồ sơ gửi kèm, gồm: - ……………….
  2. - ……………… ……………………(3) (Ký tên và đóng dấu) Họ và tên Chú thích: (1) – Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận. (2) - Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.. (3) - Chủ doanh nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2