Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
8
download

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Du lịch Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Tổng cục Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  1. Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: Du lịch Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Tổng cục Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đ ường bưu điện). Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hiện tại chưa ban hành văn bản quy định về 1. phí, lệ phí. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đến đến Tổng 1. cục Du lịch đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch phải thông báo bằng 2. văn bản để doanh nghiệp du lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
  3. Mô tả bước Tên bước Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, Tổng cục Du lịch 3. thẩm định, cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập chi nhánh, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do. 4. (Giấy phép thành lập chi nhánh có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài). H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền 1. của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu tại Phụ lục số 7, Thông tư số 89/2008/TT-BHVHTTDL);
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có 2. thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận; giấy ủy quyền nêu rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh. Báo cáo tài chính có kiểm toán; hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có 3. thẩm quyền nơi DN DL NN thành lập cấp; hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của DN DL NN trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ tại mục 2 và 3 phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại 4. diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi Thông tư số 89/2008/TT- 1. nhánh BVHTT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là doanh nghiệp du lịch được pháp luật nước sở tại Nghị định số 1. nơi doanh nghiệp đó thành lập hoặc đăng ký kinh 92/2007/NĐ-CP n... doanh công nhận hợp pháp Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 5 năm, kể Nghị định số 2. từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp 92/2007/NĐ-CP n... pháp theo pháp luật nước sở tại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản