Cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
6
download

Cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Các doanh nghiệp viễn thông muốn cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định trong giấy phép đã được cấp, hoặc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài nguyên viễn thông. Hoặc Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tài nguyên viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : Cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : . Thủ tục Cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông - Các doanh nghiệp viễn thông muốn cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định trong giấy phép đã được cấp, hoặc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài nguyên viễn thông. Hoặc Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tài nguyên viễn thông. - Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) đến Bộ Thông tin và - Trình tự thực hiện: Truyền thông nộp hồ sơ xin cấp phép theo quy định. - Vụ Viễn thông chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục Tần số vô tuyến điện (nếu liên quan đến tài nguyên tần số) tiến hành thẩm định Hồ sơ. - Hết thời hạn quy định, Vụ Viễn thông sẽ trình cấp phép cho Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) nếu đủ điều kiện, hoặc sẽ không cấp phép nếu Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) chưa đủ điều kiện. Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; - - Cách thức thực hiện; Thông qua hệ thống bưu chính. - a. Đơn xin phép thiết lập thử nghiệm hoặc cung cấp thử nghiệm dịch vụ; b. Đề án thiết lập thử nghiệm mạng hoặc cung cấp thử nghiệm dịch vụ, trong đó xác định rõ: mục đích, phạm vi, thời hạn thử nghiệm; cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có); giá cước dự định (nếu có); tần số, kho số xin phép thử nghiệm (nếu có); các điều khoản, điều kiện để bảo - Thành phần, số lượng hồ sơ: đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức; c. Bản sao giấy phép viễn thông (nếu có). Số lượng hồ sơ: Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao), trong trường hợp có liên quan đến tần số Vô tuyến điện thì nộp 04 bộ (01 bộ là bản chính, 03 bộ là bản sao) - Xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 30 ngày kể - Thời hạn giải quyết: từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.. - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: - Cơ quan thực hiện thủ tục hành Bộ Thông tin và Truyền thông chính: - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Mạng viễn thông công cộng và dịch vụ viễn thông (x1000 VNĐ): + Phạm vi khu vực 5.000 + Phạm vi liên khu vực 8.000 + Phạm vi toàn quốc 10.000 - Dịch vụ giá trị gia tăng (x1000 VNĐ): + Phạm vi khu vực 1.000 - Lệ phí (nếu có): + Phạm vi liên khu vực 2.000 + Phạm vi toàn quốc 3.000 - Mạng để lựa chọn công nghệ trước khi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng (x1000 VNĐ): + Phạm vi khu vực 3.000 + Phạm vi liên khu vực 5.000 + Phạm vi toàn quốc và vệ tinh 10.000
  3. có và đề nghị đính kèm): - Đối với việc thử nghiệm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ - Yêu cầu, điều kiện thực hiện chỉ cấp phép cho doanh nghiệp hạ tầng mạng (doanh nghiệp đã có thủ tục hành chính (nếu có): giấy phép thiết lập hạ tầng mạng) - Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông năm ngày 25/5/2002 - Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Viễn thông về viễn thông chính: - Quyết định 215/2000/QĐ- BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản