intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

85
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp hỗ trợ sau đầu tư\ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần

  1. Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân h àng Phát triển. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân h àng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh Các bước Mô tả bước Tên bước Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân h àng Phát triển 1. Bước 1: tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm 2. Bước 2: tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho 3. Bước 3: dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi 4. Bước 4: chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.
  3. Mô tả bước Tên bước 5. Bước 5: Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định giao công ty; 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 3. Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); Văn bản kế thừa to àn bộ quyền và nghĩa vụ còn lại của chủ đầu tư mới với tổ chức 4. tín dụng hoặc hợp đồng tín dụng điều chỉnh bên vay từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới; 5. Biên b ản bàn giao tài sản; 6. Tài liệu liên quan khác (nếu có).
  4. Thành phần hồ sơ - Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. - Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. Số bộ hồ sơ: 1 (một) (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2