Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tư nhân do bị mất.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tư nhân do bị mất.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tư nhân do bị mất.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tư nhân do bị mất.

  1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tư nhân do bị mất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng 300.000 Quyết định số 59/2008/QĐ- 1. chỉ hành nghề dược: đồng. BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế cấp huyện hàng tháng 1. vào ngày 1 đến ngày 5 và ngày 16 đến ngày 20. Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, 2. hẹn thời gian cấp giấy chứng chỉ, thu phí thẩm định hồ sơ. Hàng tháng vào ngày 10 và ngày 25 nhân viên Phòng Y tế tổng 3. hợp, nộp hồ sơ về Sở Y tế tỉnh An Giang. Sau 15 ngày nộp hồ sơ, nhân viên Phòng Y tế nhận giấy chứng 4. chỉ từ Sở Y tế tỉnh An Giang. 5. Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ. Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức 6. nhận giấy chứng chỉ tại Phòng Y tế cấp huyện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân. - Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan công an 2. cấp xã nơi người đó bị mất chứng chỉ hành nghề dược. 3. - 02 tấm hình 4x6 (Chụp không quá 6 tháng). Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh 1. thuốc Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 1. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc 79/2006/NĐ-CP ng... Luật Dược số 2. Có đạo đức nghề nghiệp. 34/2005/QH11 Luật Dược số 3. Có đủ sức khỏe để hành nghề dược. 34/2005/QH11 Không bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết Luật Dược số 4. định của Tòa án. 34/2005/QH11 Luật Dược số 5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 34/2005/QH11 Không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng Luật Dược số 6. biện pháp xử lý hành chính. đưa vào cơ sở giáo dục, 34/2005/QH11 cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính.
  5. Nội dung Văn bản qui định Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức Luật Dược số 7. cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, 34/2005/QH11 dược. Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế Luật Dược số 8. năng lực hành vi dân sự 34/2005/QH11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản