Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

  1. Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp 1. tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn 2. thành việc cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 8 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và 1. cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) (Trường hợp tổ chức bị mất giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tìm lại được giấy phép sau khi được cấp lại thì phải nộp giấy phép tìm lại được cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc Quyết định số 1. và bản đồ theo Mẫu số 8 05/2004/QĐ-BTNM... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị mất (Trường hợp tổ chức bị mất giấy phép hoạt động đo Quyết định số 1. đạc và bản đồ tìm lại được giấy phép sau khi được 05/2004/QĐ- cấp lại thì phải nộp giấy phép tìm lại được cho Cục BTNM... Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) Quyết định số Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách nát, 2. 05/2004/QĐ- hư hỏng không thể sử dụng được BTNM...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản