Cấp lại Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
6
download

Cấp lại Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng

  1. Cấp lại Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hộ lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đổi giấy phép là 2,5 triệu 2.5 triệu Luật người lao động 1. đồng nộp tại thời điểm nhận giấy đồng Việt Nam... phép Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Về nộp – tiếp nhận 1. - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm hồ sơ tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Giải quyết của cơ - Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp lại giấy phép 2. quan thực hiện cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 1. người lao động đi làm việc ở nước ngoài Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh 2. nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy
  3. Số bộ hồ sơ: 1 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp dịch vụ được cấp lại giấy phép khi giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép .Hồ sơ gồm : -Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp 1. dịch vụ -Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp giấy phép bị mất, bị cháy
  4. Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày ... tháng ... năm ... ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1. Tên doanh nghiệp: ................................................... Tên giao dịch:...................... 2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................. Điện thoại: ................................; Fax: ......................; Email: ......................... 3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ...............................................................................................................................
  5. 4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do ................. cấp ngày ......... tháng ......... năm ........... 5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị đổi Giấy phép: ................................................................................................................................... 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp: - Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép: ………………………………….................... . - Số Giấy phép đã được cấp: ………/LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm… Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hồ sơ kèm theo gồm: 1. .................................................................................................... 2. ......................................................................................... 3. ............................................................................................ TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản