Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
7
download

Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hưỡng dẫn xin cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Lĩnh vực thống kê: Du lịch Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến TCDL (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước 1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (GP KD LHQT) đến TCDL trong các trường hợp sau: + GP KD LHQT bị mất, cháy hoặc tiêu hủy; + GP KD LHQT bị rách, nát. 2. Trường hợp GP KD LHQT bị mất, cháy hoặc tiêu hủy, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Tổng cục Du lịch trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày phát hiện giấy tờ bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy.
  2. 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai báo, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị Tổng cục Du lịch cấp lại giấy phép kèm theo xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo, trừ trường hợp giấy phép bị mất mà sau đó được tìm thấy trước khi hết thời hạn gửi đơn đề nghị cấp lại. 4. Trường hợp giấy phép KD LHQT bị rách, nát, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kèm theo bản gốc giấy phép bị rách, nát đến Tổng cục Du lịch. 5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại GP KD LHQT (theo mẫu tại Phụ lục số 1. 1, Thông tư số 89/2008/TT-BHVHTTDL); Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo GP 2. KD LHQT trong trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị mất, cháy hoặc tiêu huỷ; Bản gốc giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường 3. hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị rách, nát.
  3. Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể, trên thực tế doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp lại GP KD LHQT Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTD... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện 1: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập Luật Du lịch doanh nghiệp Điều kiện 2: 2. Luật Du lịch Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250 triệu đồng Điều kiện 3: 3. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn Luật Du lịch viên du lịch quốc tế
  4. Nội dung Văn bản qui định Điều kiện 4: Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. + Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực Thông tư số thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ 4. 89/2008/TT- hành. BVHTTD... + Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản