Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
8
download

Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hưỡng dẫn Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

  1. Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:09 ngày đối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng hoặc điều chỉnh số hộ chiếu trong thẻ đã cấp. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp lại thẻ 1.000.000 đ (một triệu Quyết định số 50/2006/QĐ- 1. ABTC đồng) BTC...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật - Doanh nhân Việt Nam đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. - Doanh nhân thuộc diện quy định tại điều 06 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên hệ để cấp có thẩm quyền(quy định tại điều 07 Quy chế trên) cho phép sử dụng thẻ. - Làm 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC (mẫu TK16), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ 2. Bước 2 chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về các hoạt động doanh nghiệp. * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ
  3. Tên bước Mô tả bước nghỉ). - Nhận thẻ ABTC tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an: - Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ 3. Bước 3 trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấp phép xuất nhập cảnh cho người đến nhận kết quả. *Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ). Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC(mẫu TK16), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và 1. xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về các hoạt động doanh nghiệp. - Đối với trường hợp đề nghị cấp lại thẻ ABTC do hết hạn, nộp thêm văn bản xét 2. cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1,2 điều 7 Quy chế trên và thẻ ABTC đã được cấp. - Đối với trường hợp đề nghị cấp lại thẻ ABTC do đổi hộ chiếu nộp thêm bản sao 3. hộ chiếu và thẻ ABTC đã được cấp.
  4. Thành phần hồ sơ - Đối trường hợp đề nghị cấp lại thẻ ABTC do bị cơ quan có thẩm quyền của một nền kinh tế thành viên trở lên ghi trong thẻ thông báo không còn giá trị thì nộp 4. thêm văn bản thông báo của cơ quan xuất nhập cảnh về việc này và thẻ ABTC đã được cấp. - Đối với trường hợp đề nghị cấp lại thẻ ABTC do bị mất thì chỉ xét cấp lại sau khi 5. doanh nhân đã làm thủ tục trình báo mất thẻ theo quy định. - Đối với trường hợp đề nghị cấp lại thẻ ABTC do bị cơ quan có thẩm quyền đề nghị chưa cho xuất cảnh vì đang còn vướng mắc về chính trị, hình sự, dân sự… thì nộp thêm kết luận của cơ quan có thẩm quyền nêu trên về việc doanh nhân không vi 6. phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 1 điều 11 Quy chế trên; thẻ ABTC đã được cấp; văn bản cho phép cấp lại thẻ của Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh. Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 45/2006/QĐ- 1. Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC (mẫu TK16) TTg...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 10/2006/TT- BCA-A1... Giấy trình báo mất thẻ ABTC của doanh nhân ở Quyết định số 45/2006/QĐ- 2. trong nước(mẫu TK17A) TTg... Thông tư số 10/2006/TT- BCA-A1... Giấy trình báo mất thẻ ABTC của doanh nhân ở nước Quyết định số 45/2006/QĐ- 3. ngoài (mẫu TK17B) TTg... Thông tư số 10/2006/TT- BCA-A1... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản