Cấp phát, Quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Cấp phát, Quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tài chính doanh nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hộ sơ, Bộ Tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp phát, Quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

  1. Cấp phát, Quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tài chính doanh nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hộ sơ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, ra quyết định xuất quỹ và gửi cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. + Trong thời hạn 5 sau khi nhận được Quyết định xuất quỹ của Bộ Tài chính, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương thực hiện cấp kinh phí cho doanh. + Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí, doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp Nộp hồ sơ sau khi đã được cơ quan có thẩm Bước1 – 1. quyền phê duyệt (Bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung Nộp hồ sơ ương) được gửi về Bộ Tài chính. Bộ tài chính thẩm định và ra quyết định xuất quỹ Hỗ trợ sắp 2. Bước 2 xếp doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp Xuất Quỹ: Căn cứ quyết định xuất quỹ của Bộ Tài chính, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tiến hành các thủ 3. Bước 3 tục chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của doanh nghiệp.Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định xuất quỹ của Bộ Tài chính. Sau khi nhận được trợ cấp, Doanh nghiệp thực hiện quyết toán 4. Bước 4 kinh phí với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí; Phương án sắp xếp lại lao động, đào tạo lại (kèm theo danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định sắp 1. xếp, chuyển đổi sở hữu); phương án xác định mức trợ cấp cho lao động nghỉ việc.(Tất cả đều phải có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền). Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cơ quan có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện giai thể, 2. phá sản là Quyết định mở thủ tục phá sản của Toà án,; Quyết định giải thể doanh nghiệp cảu cấp có thẩm quyền); báo cáo quyết toán tài chính 3 năm liên tục đến thời điểm có quyết định sắp xếp lại. Đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, bán doanh nghiệp thì hồ sơ còn phải có: Báo cáo quyết toán chi phí cổ phần hoá, bán doanh nghiệp; quyết 3. toán số tiền thu được từ cổ phần hoá, bán doanh nghiệp; bản giải trình về sử dụng nguồn thu cổ phần hoá, bán doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp 113/2008/QĐ-TTg... Quyết định số 2. Báo cáo sử dụng kinh phí được cấp từ quỹ 113/2008/QĐ-TTg... Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ Quyết định số 3. sắp xếp doanh nghiệp Trung ương 113/2008/QĐ-TTg... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản