Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài thông tin vệ tinh (thiết bị thông tin dành cho cơ quan đại diện nước ngoài)

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
93
lượt xem
13
download

Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài thông tin vệ tinh (thiết bị thông tin dành cho cơ quan đại diện nước ngoài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần, số lượng hồ sơ: a. Đơn xin cấp phép có con dấu của cơ quan và họ tên, chữc ký của người có thẩm quyền b. Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ đối với đài thông tin vệ tinh kèm theo hồ sơ kỹ thuật của thiết bị thông tin vệ tinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài thông tin vệ tinh (thiết bị thông tin dành cho cơ quan đại diện nước ngoài)

  1. Thủ tục hành chính Tần số Vô tuyến điện-Cục Tần số vô tuyến điện
  2. Tên thủ tục Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài thông tin vệ tinh (thiết bị thông tin dành cho cơ quan đại diện nước ngoài) : Cơ quan Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện : Nội dung : Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với . Thủ tục đài thông tin vệ tinh (thiết bị thông tin dành cho cơ quan đại diện nước ngoài) - Tổ chức và cá nhân sử dụng Tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông tin ( Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện) - Người sử dụng gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số Trình tự thực hiện VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông. - Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy phép sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong 05 ngày - Tổ chức và cá nhân nhận được Thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách hàng nộp phí theo thông báo, sau đó khách hàng nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí. - Qua Bưu điện Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính a. Đơn xin cấp phép có con dấu của cơ quan và họ tên, chữc ký của người có thẩm quyền b. Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ đối với đài thông tin vệ tinh kèm theo hồ sơ kỹ thuật của thiết bị thông tin Thành phần, số lượng hồ vệ tinh. sơ c. Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp (đối với phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài) Ghi chú: các qui định cụ thể theo thông tư liên tịch 01/2006/TTLT- BBCVT-BNG-BCA * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) - 20 ngày làm việc Thời hạn giải quyết: - Trường hợp đặc biệt (như đoàn ngoại giao) thì được giải quyết trong thời gian từ 1-3 ngày Đối tượng thực hiện thủ - Cá nhân tục hành chính: - Tổ chức - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Cơ quan thực hiện thủ tục Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện hành chính - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An Kết quả thực hiện thủ tục - Giấy phép hành chính Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số (Phụ lục trang ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Bản khai xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (đối (nếu có và đề nghị đính với đài thông tin vệ tinh) dành cho cơ quan đại diện nước ngoài. - Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện kèm): - Điều kiện 1. Mục đích sử dụng, đối tượng liên lạc rõ ràng phù hợp với quy định của pháp luật; - Điều kiện 2. Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định áp dụng (trừ trường hợp thiết bị tham gia triển lãm, thử nghiệm kỹ thuật); - Điều kiện 3. Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không; Yêu cầu, điều kiện thực - Điều kiện 4. Thiết kế hệ thống thiết bị bảo đảm sử dụng tối ưu phổ hiện thủ tục hành chính tần số vô tuyến điện, tương thích điện từ với môi trường xung quanh. (nếu có): - Điều kiện 5. Đài thông tin vệ tinh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (sau đây gọi là "Cơ quan đại diện nước ngoài"), phóng viên nước ngoài vào hoạt động báo chí ngắn hạn ở Việt Nam.
  3. Việt Nam với nước ngoài hoặc với tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh. - Pháp lệnh Bưu chính viễn thông số 43/PL-UBTVQH10 ký ngày 25/5/2002 - Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ Số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004 - Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Căn cứ pháp lý của thủ tụcchính. - Quyết định số 61/2007/QĐ-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài hành chính chính về việc sửa đổi bổ sung QĐ số 22 - QĐ số 503 ngày 28/8/1997của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện - Thông tư số 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA, ngày 03 tháng 3 năm 2006 - Công văn số 214/VT-TTr ngày 5/5/2005 của Vụ Viễn thông-Bộ BCVT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản