Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
3
download

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương

  1. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:nghiệp tiêu dùng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí bán lẻ điện nông Quyết định số 1. 700.000 đ/01 GP. thôn tại địa phương 60/2007/QĐ-UBND... Trường hợp gia hạn giấy 50% (năm mươi phần Quyết định số 2. phép hoạt động điện lực trăm) mức thu tương 60/2007/QĐ-UBND... cho lĩnh vực bán lẻ điện ứng theo quy định tại
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định nông thôn tại địa phương khoản 1 Điều này Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động 1. Nộp hồ sơ điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên Tiếp nhận, 2. nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 35 ngày làm việc. chuyển hồ sơ - Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến phòng Quản lý Điện năng. Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương: Thẩm định - Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời 3. hồ sơ hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương
  3. Tên bước Mô tả bước có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Quyết định 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2009 trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của Doanh nghiệp là cơ sở để Sở Công Thương trình UBND tỉnh cấp giấy phép. Quyết định - Trình UBND tỉnh xem xét cấp phép. 4. thủ tục hành - Cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện chính nông thôn tại địa phương. Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 5. Trả kết quả quả - Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo 1. Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32);
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm 2. theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc 3. doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. 4. Cấp điện áp và địa bàn hoạt động. 5. Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép Quyết định số 1. hoạt động điện lực (phụ lục 1) 32/2006/QĐ-BCN...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh Quyết định số 2. trực thuộc 32/2006/QĐ-BCN... Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên Quyết định số 3. gia chính (phụ lục 3b tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN) 32/2006/QĐ-BCN... 4. Cấp điện áp và địa bàn hoạt động Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện nông Quyết định số 1. thôn tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy 32/2006/QĐ-BCN... định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có Quyết định số 2. bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời 32/2006/QĐ-BCN... gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh
  6. Nội dung Văn bản qui định điện ít nhất năm năm Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo Quyết định số 3. chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và 32/2006/QĐ-BCN... quy định an toàn theo ngạch bậc quy định Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: người trực tiếp quản lý kinh Quyết định số 4. doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành 15/2008/QĐ-BCT... kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản