intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
4
download

Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

 1. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống. Thông tin Lĩnh vực thống kê:nghiệp tiêu dùng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp Thời hạn giải quyết:35 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép lần đầu tư vấn đầu tư xây dựng đường dây Quyết định số 250.000 đồng/01 1. và trạm biến áp có cấp điện áp 60/2007/QĐ- giấy phép. từ 35 KV trở xuống, đăng ký UBND... KD tại địa phương
 2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Trường hợp gia hạn giấy phép 50% (năm mươi hoạt động điện lực trong lĩnh phần trăm) mức thu Quyết định số vực Tư vấn đầu tư xây dựng 2. tương ứng theo quy 60/2007/QĐ- đường dây và trạm biến áp có định tại khoản 1 UBND... cấp điện áp từ 35 KV trở xuống, Điều này đăng ký KD tại địa phương Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng 1. Nộp hồ sơ đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: Tiếp nhận, 2. - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên chuyển hồ sơ nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 35 ngày làm việc. - Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến phòng Quản lý Điện
 3. Tên bước Mô tả bước năng. Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương: - Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương Thẩm định 3. có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. hồ sơ - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Quyết định 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2009 trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của Doanh nghiệp là cơ sở để Sở Công Thương trình UBND tỉnh cấp giấy phép - Trình UBND tỉnh xem xét cấp phép. Quyết định - Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho 4. thủ tục hành lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp chính có cấp điện áp từ 35kV trở xuống. Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 5. Trả kết quả quả - Sở Công Thương.
 4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo 1. Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32). Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm 2. theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo Phụ 3. lục 3a kèm theo Quyết định 32), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các 4. chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác 5. tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép. 6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). Số bộ hồ sơ: 03
 5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép Quyết định số 1. hoạt động điện lực (phụ lục 1) 32/2006/QĐ-BCN... Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực 2. thuộc Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư Quyết định số 3. vấn (phụ lục 3a tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN) 32/2006/QĐ-BCN... Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư 4. vấn đã chủ trì, tham gia thực hiệntrong năm năm gần nhất Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng 5. dụng phục vụ công tác tư vấn
 6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp Quyết định số 1. điện áp từ 35kV trở xuống. tại địa phương phải đáp 32/2006/QĐ-BCN... ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác Quyết định số 2. động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án 32/2006/QĐ-BCN... cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự Quyết định số 3. án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính 32/2006/QĐ-BCN... phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường
 7. Nội dung Văn bản qui định dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương; Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng Quyết định số 4. dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các 32/2006/QĐ-BCN... công trình đường dây và trạm biến áp Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên Quyết định số 5. ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh 32/2006/QĐ-BCN... tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản