intTypePromotion=3

Câu hỏi LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG

Chia sẻ: Nguyen Van Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
345
lượt xem
80
download

Câu hỏi LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hệ phương trình Maxell dạng vi phân và ý nghĩa vật lý. 2. Hệ phương trình Maxell dạng tích phân và ý nghĩa vật lý. 3. Trình bày nguyên lý đổi lẫn của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG

  1. CÂU HỎI MÔN HỌC LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG 1. Hệ phương trình Maxell dạng vi phân và ý nghĩa vật lý. 2. Hệ phương trình Maxell dạng tích phân và ý nghĩa vật lý. 3. Trình bày nguyên lý đổi lẫn của các phương trình Maxell. 4. Phát biểu định lý Poynting và nêu ý nghĩa vật lý. 5. Chứng minh định lý Poynting. 6. Phương trình sóng trong môi trường điện môi lý tưởng. 7. Nghiệm của phương trình sóng trong môi trường điện môi lý tưởng. 8. Trình bày về khái niệm sóng phẳng điều hoà. 9. Phân loại môi trường truyền sóng 10. Khái niệm hằng số điện môi phức 11. Phân loại băng sóng vô tuyến điện. 12. Phân loại băng tần vi ba 13. Công thức truyền sóng lý tưởng. 14. Khái niệm về phân cực sóng. 15. Trình bày nguyên lý Huyghen 16. khái niệm miền Fresnel. 17. Công thức giao thoa Vedenski. 18. Công thức giao thoa khi tính tới độ cong mặt đất. 19. Công thức Sulaykin-vanderPol. 20. Hiện tượng suy giảm không liên tục khi truyền lan sóng đất qua các miền đất phẳng không đồng nhất. 21. Khúc xạ tại bờ khi truyền lan sóng đất qua các miền đất phẳng không đồng nhất. 22. Trình bày hiện tượng nhiễu xạ sóng quanh mặt đất cầu. 23. Tính chất vật lý của tầng đối lưu. 24. Tính chất điện của tầng đối lưu 25. Hiện tượng khúc xạ khí quyển. 26. Bán kính tương đương của trái đất 27. Các đặc tính của tầng điện ly. 28. Tính thông số điện của tầng điện ly trong trường hợp đơn giản hoá. 29. Tính thông số điện của tầng điện ly khi tính tới cả sự va chạm các hạt dẫn. 30. Khúc xạ và phản xạ sóng trong tầng điện ly. 31. Đặc tính lớp D trong tầng điện ly. 32. Đặc tính lớp E trong tầng điện ly. 33. Đặc tính lớp F trong tầng điện ly. 34. Đặc tính lớp Es trong tầng điện ly. 35. Hệ phương trinh Maxell cho điên trường và từ trường dừng. ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉́ 36. Đăc điêm truyên lan dai song dài . ̣ ̉ ̀ ̉́ 37. Đăc điêm truyên lan dai song trung . 38. Đăc điêm truyên lan dai song cực ngắn. ̣ ̉ ̀ ̉́
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY TÊN HỌC PHẦN : TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG Họ và tên giảng viên : TRẦN XUÂN VIỆT Lớp : DTV50DH Khoa : Điện – Điện tử tàu biển Học kỳ : 1 Năm học 2011-2012 Số tiết : 60 (3 TC) Số tuần : 15 TUẦN NỘI DUNG GIẢNG DẠY SỐ THỰ TIẾT C HIỆN tuần 1 Chương mở đầu 4 11/08/11 §0.1 Giải tích vectơ §0.2 Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh tuần 2 Chương 1 Trường điện từ 4 18/08/11 §1.1 Hệ phương trình Macxoen tuần 3 §1.2 Nguyên lý đổi lẫn 4 25/08/11 §1.3 Định lý Poyntinh tuần 4 Kiểm tra Chương 1 4 01/09/11 Chương 2 Sóng điện từ §2.1 Khái niệm về sóng phẳng §2.2 Sóng phẳng trong môi trường - Điện môi - Bán dẫn tuần 5 §2.3 Phản xạ và khúc xạ 4 08/09/11 tuần 6 Chương 3 Các vấn đề chung về truyền sóng 4 15/09/11 §3.1 Khái niệm §3.2 Phân loại sóng theo dải và phương thức truyền lan §3.3 Phân cực sóng điện từ tuần 7 §3.4 Phản xạ từ mặt đất 4 22/09/11 §3.4 Nguyên lý Huyghen và miền Fresnel
  3. tuần 8 Chương 4 Truyền sóng đất 4 29/09/11 §4.1 Đặc tính mặt đất §4.2 Anten đặt cao - Công thức giao thoa tuần 9 §4.3 Anten đặt thấp - 4 06/10/11 §4.4 Mặt đất không đồng nhất tuần 10 Kiểm tra Chương 4 4 13/10/11 Chương 5 Truyền sóng tầng đối lưu §5.1 Đặc tính tầng đối lưu §5.2 Ảnh hưởng của tầng đối lưu tuần 11 §5.3 Truyền sóng tầng đối lưu 4 20/10/11 §5.4 Suy giảm sóng tầng đối lưu tuần 12 Chương 6 Truyền sóng trời 4 27/10/11 §6.1 Đặc tính tầng điện ly §6.2 Khúc xạ và phản xạ sóng tầng điện ly tuần 13 §6.3 Đặc tính truyền sóng qua tầng điện ly 4 03/11/11 tuần 14 Kiểm tra Chương 6 4 10/11/11 Chương 7 Đặc điểm truyền lan các dải sóng §7.1 Đặc tính truyền sóng dải sóng dài - trung §7.2 Đặc tính truyền sóng dải sóng ngắn tuần 15 §7.3 Đặc tính truyền sóng dải sóng cực ngắn 4 17/11/11 Ghi chú : Lịch trình này làm thành 4 bản, gửi : - Phòng Đào tạo - Khoa Điện – Điện tử tàu biển - Bộ môn Điện tử -viễn thông - Cán bộ giảng dạy môn học Cán bộ giảng dạy môn học TS. TRẦN XUÂN VIỆT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản