intTypePromotion=3

Câu hỏi Mô hình hóa quy trình

Chia sẻ: Anh Vu Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
6
download

Câu hỏi Mô hình hóa quy trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi Mô hình hóa quy trình được biên soạn giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức môn học Hệ thống thông tin, đồng thời đây là tài liệu ôn tập kết thúc môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi Mô hình hóa quy trình

  1. Trang 1 Câu hỏi - Mô hình hóa qui trình 1. Giải thích các khái niệm sau theo ngôn ngữ của bạn: qui trình xử lý (process), dòng dữ liệu (data flow), nơi lưu trữ dữ liệu (data store), thực thể ngoài (external entity). 2. Mỗi một dòng dữ liệu có thể được nối với những thành phần nào (qui trình, nơi lưu trữ dữ liệu, thực thể ngoài)? Giải thích ý nghĩa của việc nối này? 3. Hãy cho biết năm qui trình xử lý thông dụng nào thường được nối với các nơi lưu trữ dữ liệu? 4. Trình bày nguyên tắc phân mức khi tạo lược đồ dòng dữ liệu (lược đồ DFD)? Nêu ví dụ minh họa nguyên tắc này? 5. Trình bày nguyên tắc cân đối khi tạo lược đồ dòng dữ liệu (lược đồ DFD)? Nêu ví dụ minh họa nguyên tắc này? 6. Trình bày vai trò của lược đồ dòng dữ liệu (lược đồ DFD)? 7. Trình bày sự khác nhau giữa lược đồ DFD vật lý và lược đồ DFD logic? Nêu ví dụ minh họa sự khác nhau này. 8. Vẽ và giải thích sự liên hệ giữa bốn lược đồ DFD bao gồm lược đồ DFD vật lý và logic của hệ thống hiện thời và lược đồ DFD vật lý và logic của hệ thống mới. 9. Trình bày những nhược điểm của lược đồ DFD. 10. Trình bày các công cụ có thể được dùng để mô tả logic xử lý của các qui trình? 11. Giải thích sự khác nhau giữa lỗi sai cú pháp (syntax error) và lỗi sai ngữ nghĩa (semantics error) đối với việc tạo lược đồ DFD? Cho biết lỗi sai nào khó tìm và khó sửa? Tại sao? 12. Để kiểm tra tính hợp lệ của lược đồ DFD bạn cần phải kiểm tra những gì? Và kiểm tra như thế nào? 13. Coi lược đồ ngữ cảnh và DFD mức 0 sau của hệ thống đăng ký môn học tại một trường đại học. Hãy nêu ra những lỗi sai có thể có. Class Schedule Student 0 Course Request Class Registration Possible Classes System List of Courses Câu hỏi – Mô hình hóa qui trình
  2. Trang 2 Department Roster of Classes Scheduled Classes Course 3 1 Request Class From Receive Schedule To Check Student Course Student For Request Availability Course Possible Request Classes Scheduled 2 Classes        Class Roster From Departmen Receive List of t Course Courses Lists 14. Coi lược đồ DFD sau. Hãy chỉ ra ba lỗi sai trong lược đồ. DF2 E1 1.0 DF5 DF6 DF1 DS1 P2 DF3 E2 DF4 2.0 DF2 P1 15. Lược đồ DFD sau mô tả một phần xử lý của hệ thống thông tin quản lý lương. Hãy tìm các lỗi sai trong việc vẽ lược đồ DFD. Câu hỏi – Mô hình hóa qui trình
  3. Trang 3 4 Tiền lương 1 In phiếu lương Tính lương Các khoản khấu trừ Phiếu lương Bưu điện 2 Ngày công Tính các khoản 3 khấu trừ Cập nhật Người lương quản lý Các khoản khấu trừ Lương 16. Lược đồ DFD sau mô tả các quá trình trong hệ thống thông tin quản lý một cửa hàng cho thuê băng video. Hãy chỉ ra các lỗi sai trong việc vẽ lược đồ DFD. 1 Định mã Khách Hàng Khách hàng KH Xử lý dữ liệu Phim 2 Giá thuê Khách Phim hàng Vào tên phim 3 5 Phim Tính tiền 4 Kiểm tra thuê phim trễ In hóa đơn Thông tin Câu hỏi – Mô hình hóa qui trình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản