Cấu trúc của trái đất - Thạch quyển - Thuyết kiến tạo mảng

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
226
lượt xem
25
download

Cấu trúc của trái đất - Thạch quyển - Thuyết kiến tạo mảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong bài học, học sinh cần: - So sánh được đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất. - Biết phân tích, so sánh các đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất, khỏi niệm thạch quyển. - Trình bày được nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng. - Sử dụng kênh hình: hình vẽ, lược đồ, bản đồ .. để khai thác kiến thức, giải thích được các hiện tượng kiến tạo, động đất, núi lửa… theo thuyết kiến tạo mảng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc của trái đất - Thạch quyển - Thuyết kiến tạo mảng

  1. Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài học, học sinh cần: - So sánh được đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất. - Biết phân tích, so sánh các đặc điểm của các lớp cấu tạo Trái Đất, khỏi niệm thạch quyển. - Trình bày được nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng. - Sử dụng kênh hình: hình vẽ, lược đồ, bản đồ .. để khai thác kiến thức, giải thích được các hiện tượng kiến tạo, động đất, núi lửa… theo thuyết kiến tạo mảng. B. Thiết bị dạy học: - Tranh ảnh, hình vẽ về sự hình thành Trái Đất. - Các hình vẽ trong SGK phóng to. - Bản đồ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa. - Bản đồ Tự nhiên thế giới. C. Hoạt động dạy học:
  2. Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học. Bài mới. Làm thế nào để nghiờn cứu được cấu trỳc Trỏi Đất? Trỏi Đất cú cấu tạo ra sao, nội dung thuyết kiến tạo mảng là gỡ? Đú là cỏc nội dung chỳng ta cần tim hiểu trong bài học hụm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung chính I. Cấu trúc của Trái Đất. HĐ 1: Cặp/ nhóm. - GV giới thiệu khái quát tại sao nghiên cứu cấu trúc - Trái Đất có cấu tạo không của Trái Đất các nhà khoa học thường dùng phương đồng nhất, được cấu tạo pháp địa chấn. theo lớp. Bước 1: HS đọc nội dung kênh chữ và quan sát hình + Ba lớp chính: Vỏ Trái Đất, Manti, Nhân. 7.1,7.2: + Trái Đất cấu tạo gồm mấy lớp? Nêu tên từng lớp. + Các lớp đó có đặc điểm + Đặc điểm khác nhau của các lớp là gì? Cho ví dụ? khác nhau về độ dày, thể + So sánh sự giống nhau và khác nhau của lớp vỏ tích, vật chất cấu tạo … lụa địa và lớp vỏ đại dương? + Lớp vỏ Trái Đất gồm: Vỏ
  3. + Trình bày vai trò quan trọng của lớp vỏ Trái Đất, lục địa và vỏ đại dương. lớp Manti. - Khái niệm thạch quyển: Bước 2: HS trình bày, GV giúp HS chuẩn kiến thức SGK. * GV kết luận: Trái Đất được cấu tạo thành rất nhiều lớp, gồm ba lớp chính. Do có sự khác biệt về cấu tạo địa chất, về độ dày nên lớp vỏ Trái Đất phân ra hai kiểu: vỏ lục địa và vỏ đại dương. Ngoài hai kiểu vỏ chính đó, còn có kiểu vỏ hỗn hợp. Lớp vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất nhưng lại rất quan trọng vì đây là nơi tồn tại các thành phần khác nhau của Trái Đât như không khí, nước, các sinh vật … Về bao Manti: Lớp Manti phân chia ra rất nhiều tầng, gồm hai tầng chính. Vật chất của bao Manti trên có trạng thái quánh dẻo, không chảy lỏng được nhưng vẫn có thể chuyển động thành các dòng đối lưu- đây là một trong những nguyên nhân làm cho thạch quyển di chuyển trên lớp quánh dẻo này. HĐ 3: Cặp/ nhóm. Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về sự ăn khớp của III. Thuyết kiến tạo mảng. bờ Đông các lục địa Bắc Mỹ, Nam Mỹ với bờ Tây
  4. lục địa Phi trên bản đồ Tự nhiên thế giới. Bước 2: HS quan sát các hình 7.31, 7.4 kết hợp đọc nội dung - Thuyết kiến tạo mảng. SGK để nhận xét, phân tích và giải thích được nội + Thạch quyển được cấu dung của thuyết kiến tạo mảng theo những nội dung tạo bởi các mảng kiến tạo. + Nguyên nhân của các sau: + Tên của 7 mảng kiến tạo lớn của Trái Đất. hiện tượng kiến tạo, động + Nêu một số đặc điểm của các mảng kiến tạo? (cáu đất, núi lửa… là do hoạt tạo, sự di chuyển …). động chuyển dịch một số + Trả lời câu hỏi ở trang 28 SGK (dựa vào các hình mảng kiến tạo lớn. + Ranh giới, chỗ tiếp xúc 7.4 …). - Nêu nguyên nhân của sự chuyển dịch các mảng giữa các mảng kiến tạo: kiến tạo. Vùng bất ổn; thường xảy ra Bước 3: HS trình bày chỉ bản đồ, GV giúp HS các hiện tượng kiến tạo, chuẩn kiến thức. động đất, núi lửa… GV kết luận: Các nhà khoa học đã dựa vào những kết quả của nghiên cứu mới về địa từ, địa chấn, về cấu tạo bên trong của Trái Đất, … để bổ sung giả thuyết của A.Vêghêne để xây dựng nên “thuyết kiến
  5. tạo mảng”. Đánh giá. Mô tả cấu trúc của Trái Đất. Bài tập về nhà. Hướng dẫn HS lập bảng so sánh đặc điểm từng lớp Trái Đất theo SGV. ------------------------------ Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy................................................................................... ................................................................................................................................. .................................................................................................................................... ..............................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản