Chọn ảnh cho trang nhất của nhật báo

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
19
download

Chọn ảnh cho trang nhất của nhật báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một tờ báo đặt trên quầy hoặc giữa bàn càphê phải thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để vượt qua “bài kiểm tra” này thì trang nhất của các tờ báo phải có tác động thị giác mạnh, và 99% thành công hay không phụ thuộc vào việc chọn một bức ảnh tốt. Vấn đề chọn ảnh cho trang nhất thực ra không hề đơn giản chút nào. Ngay cả nhiều tờ báo lớn ở các nước có nền báo chí phát triển lâu đời cũng không thể luôn luôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn ảnh cho trang nhất của nhật báo

  1. Ch n nh cho trang nh t c a nh t báo
  2. M t t báo t trên qu y ho c gi a bàn càphê ph i thu hút s chú ý c a nh ng ngư i i ngang qua ngay t cái nhìn u tiên. vư t qua “bài ki m tra” này thì trang nh t c a các t báo ph i có tác ng th giác m nh, và 99% thành công hay không ph thu c vào vi c ch n m t b c nh t t. V n ch n nh cho trang nh t th c ra không h ơn gi n chút nào. Ngay c nhi u t báo l n các nư c có n n báo chí phát tri n lâu i cũng không th luôn luôn cũng t i m 10 cho yêu c u này. Còn nh trên báo c a Vi t Nam thì th t… khó bi t g i là gì vì thư ng xuyên ư c ch n m t cách quá c u th (xin l i ph i dùng t này). “Khá kh m” nh t là m t t báo ưa m t cái nh th t to cho m t bài phóng s “ inh” v i cái tít th t h p d n, th m chí gi t gân. Cũng có khi t m nh ư c thay th b ng m t hình v khá b t m t, nhưng v cơ b n thì i u thu hút c gi chính là cái tiêu c a bài vi t ch không ph i ch t lư ng c a nh. T t nhiên, còn nhi u t báo khác coi trang nh t như m t gallery nh, ho c t hơn là m t… c a hàng bán nh. Hãy th xem trang nh t c a m y t báo l n trong ngày 28/5/2007: - Tu i Tr : Bài “ ánh s p 5 ‘casino qu c t ’, thu gi hàng tri u USD. nh to ư c chú thích là “Các con b c và nhân viên ph c v năm ‘casino qu c t ’ t i nơi t m gi ” nhưng trông gi ng c nh h c sinh n m ng trong l p h c (ho c h i ngh ). Ch t lư ng nh x u. - Thanh Niên: Bài “B Công an b t 5 sòng b c dành cho ngư i nư c ngoài t i TP.HCM, Vũng Tàu.” Có hai nh nh , trong ó nh “Nh ng ngư i ánh b c ư c d n ra xe” thì cũng không khác nh ch p
  3. m t s nh tòa nhà nào ó, còn nh “Tang v t thu gi ư c” thì không rõ là cái gì, ch có 3 ngư i ang bê lên m t chi c xe pickup. Hai nh này có kích thư c nh như nh T ng th ng Chilê b t tay T ng Bí thư Nông c M nh và Th tư ng Nguy n T n Dũng ti p Th tư ng Hy L p bên trên. Thi t k trang này th m chí b r i. - Sài Gòn Gi i Phóng: nh l n nh t có hình ngôi nhà trên bãi bi n không t o c m xúc gì c bi t và tít c a bài là “Thu hút u tư vào Phú Qu c: X p hàng ch duy t d án.” Ngay góc trên bên trái, hơi so le m t chút là nh hai th tư ng Vi t Nam và Hy L p l n g n b ng ch ng y. góc dư i bên ph i, cũng theo “th so le” là hình qu ng cáo trang u tư Tài chính c a báo. Ngoài ra còn có cái nh nh v du khách nư c ngoài. - Lao ng: M t cái nh r t to ch p bên trong m t qu y hàng ch B n Thành, y chai v i l , còn tít c a bài là “Xung quanh vi c thông tin v nư c tương chưa ch t gây ung thư b ém nh m: C c ATVSTP ph i ch u trách nhi m.” Ngay bên trên có cái nh nh v T ng Bí thư, c t bên trái, hơi l ch xu ng dư i là nh ký k t văn b n h p tác v i Hy L p. Ngoài ra còn m t nh ng p l t và 4-5 nh be bé như… bao diêm ch y bên c t ph i. - Vi t Nam News: 4 cái nh ng r t chi là… cân i 2 c t – hai nh nh cân x ng bên trên, hai nh landscape cân x ng bên dư i, choán hơn m t n a m t báo. Cũng i theo 2 c t này là hai tin cân x ng bên dư i (ôi chao!), chưa k m t cái h p gi i thi u bài c n chú ý bên trong (có nh nh )
  4. T i sao nh ng b c nh l ra ch áng n m trang trong, và th m chí c nh ng b c nh “gi i ơi t h i” l i có th hiên ngang “ng i” trên trang nh t như v y? V n ch nh trên trang nh t v n b coi là ch mang tính minh h a. Nhưng c n ph i hi u r ng ngay c m t t m nh y tính ngh thu t trên trang nh t chưa ch c ã là hay. Theo m t bài vi t trên Poynter Online, nh trên trang nh t trư c h t ph i có giá tr thông tin. Trang nh t càng không ph i là cái gallery nh mà ph i là i l chính v i b c nh báo chí p nh t trong ngày, b c nh có th truy n t i m t câu chuy n, t o ra m t xúc c m, kéo c gi b t d y kh i gh và khi n ngư i ó c m l y t báo c. nh trên trang nh t ph i h p d n, b t ng , và nói chung là nên có con ngư i. Trang nh t không ph i là nơi t m t b c nh tĩnh v V nh H Long tuy t p, tr phi có s ki n quan tr ng x y ra ó, ví d m t cu c g p thư ng nh. Và t t nhiên là không ch b c nh chính trên trang nh t òi h i ư c l a ch n k càng, k c nh ng nh khác, ví d nh trong h p gi i thi u bài các ph n khác c a t báo, cũng c n ư c chăm chút. Tr vài ngo i l , không nên t lên trang nh t m t tin h a th t l n vì nó òi h i c gi ph i nghiên c u k lư ng bi t n i dung. Tin h a là m t trong nh ng “k x o” k chuy n c c kỳ hi u qu mà các báo nên dùng, nhưng hãy dùng các trang trong./.
Đồng bộ tài khoản