CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - ĐỀ TÀI: ĐÔI TAY XINH XẮN - Lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
858
lượt xem
61
download

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - ĐỀ TÀI: ĐÔI TAY XINH XẮN - Lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn luyện sự khéo léo của cơ tay qua các kĩ năng: Xếp quần áo, trò chơi, múa và vận động theo nhạc, trang trí cây thông. Nhận biết đặc điểm và lợi ích của đôi tay. Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh đôi tay Phân biệt tay trai- tay phải, cung cấp từ “ đôi tay”. Phân biệt to- nhỏ, so sánh dài hơn, ngắn hơn. Vận động hát múa nhịp nhàng theo bài hát Hứng thú, mạnh dạn tham gia hoạt động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - ĐỀ TÀI: ĐÔI TAY XINH XẮN - Lớp: Mầm

  1. CH : B N THÂN TÀI: ÔI TAY XINH X N L p: M m
  2. I. M c ích yêu c u Rèn luy n s khéo léo c a cơ tay qua các kĩ năng: X p qu n áo, trò chơi, múa và v n ng theo nh c, trang trí cây thông. Nh n bi t c i m và l i ích c a ôi tay. Giáo d c tr bi t gi v sinh ôi tay Phân bi t tay trai- tay ph i, cung c p t “ ôi tay”. Phân bi t to- nh , so sánh dài hơn, ng n hơn. V n ng hát múa nh p nhàng theo bài hát H ng thú, m nh d n tham gia ho t ng II. Chu n b : Nh c, bài hát: Múa cho m xem, ôi bàn tay bé xíu Gi y in bàn tay c a bé Gi y v cây thông, qu chuông gi y, qu châu gi y Màu v , khăn lau tay. Qu n áo c a bé, r ng qu n áo. III. Ti n trình: Ho t ng 1: KHÁM PHÁ ÔI BÀN TAY - Tr chơi “ tr ng cây d a”:
  3. Mu n chơi TC “ tr ng cây d a” thì c n s d ng cái gì? Bàn tay có gì? M t bàn tay có m y ngón? Có m y bàn tay?- cung c p t “ ôi tay” Hai bàn tay có m y ngón? TÌM TAY C A BÉ: - Múa, hát bài “ Múa cho m xem”: Bàn tay mình có th làm gì?- m nh c, cô và tr cùng múa hát - Ư m th bàn tay bé Hôm trư c cô ã cho các con in bàn tay, nhưng bây gi cô không bi t tay nào c a b n nào. Mu n bi t tay nào c a con thì mình ph i làm sao? Ph i tay con không?- so sánh to hơn, nh hơn Tay này là tay nào?- phân bi t tay trái- tay ph i. - So sánh dài hơn, ng n hơn X p gi y thành dãy: tay ph i, tay trái, ôi tay Hàng nào dài nh t? ó là tay gì? Hàng nào ng n nh t? là tay nào? Có m y bàn tay? - Bàn tay mình còn có th chơi gì? Trò chơi” o n tù tì” Chơi ánh àn
  4. V tay cùng b n Ho t ng 2: X P QU N ÁO - Th bàn tay mình còn làm gì? - Cho tr x p qu n áo. GIÁO D C BÉ GI ÔI TAY S CH S - ôi tay mình r t xinh p và làm r t nhi u vi c. V y làm sao ôi tay s ch s ? – c t móng tay, r a tay, b mu i c n không gãi. HO T NG 3: TRANG TRÍ CÂY THÔNG - Các con có bi t s p n l h i gì không? - Các con xem cô có gì nào?- cây thông, qu châu và chuông - Cho tr l y tay in màu lên cây thông, qu châu và chuông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản