Chủ đề: Bé và Hoa - Đề tài: Hoa xung quanh bé - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
138
lượt xem
30
download

Chủ đề: Bé và Hoa - Đề tài: Hoa xung quanh bé - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ tên gọi các loại hoa, nhận biết đặc điểm bên ngoài: màu sắc, hình dáng của từng bông hoa. - Nhận biết đặc điểm các bộ phận của hoa: cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhụy hoa. - Phân loại hoa theo đặc điểm - Phát triển ngôn ngữ: Biết nêu cảm nhận của trẻ về cảnh đẹp mà trẻ quan sát được. - Hình thành cho trẻ tình cảm yêu thiên nhiên, biết cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên: không bứt hoa nơi công cộng. Chăm sóc cây hoa làm đẹp nhà, trường lớp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé và Hoa - Đề tài: Hoa xung quanh bé - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và Hoa tài: Hoa xung quanh bé Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh tên g i các lo i hoa, nh n bi t c i m bên ngoài: màu s c, hình dáng c a t ng bông hoa. - Nh n bi t c i m các b ph n c a hoa: cu ng hoa, ài hoa, cánh hoa, nh y hoa. - Phân lo i hoa theo c i m - Phát tri n ngôn ng : Bi t nêu c m nh n c a tr v c nh p mà tr quan sát ư c. - Hình thành cho tr tình c m yêu thiên nhiên, bi t c m nh n cái p trong thiên nhiên và b o v thiên nhiên: không b t hoa nơi công c ng. Chăm sóc cây hoa làm p nhà, trư ng l p. - yêu thích, tham gia vào các ho t ng ngh thu t. - Rèn luy n tính c n th n, t m . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com II. Chu n b : - Th hình nh ng bông hoa tr chia nhóm. - Thi t k bài gi ng trên ph n m m PP - Tranh, gi y cho tr tô màu, xé dán, v …. -R kéo, keo dán, gi y màu và các nguyên v t li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé i thăm vư n hoa Cho tr quan sát các tranh vư n hoa trên máy tính. Sau m i b c tranh tr quan sát và k v b c tranh mà tr v a ư c xem. Tr quan sát và nêu c m nh n c a tr v v p c a b c tranh tr v a ư c xem. G i ý cho tr chia nhóm và th o lu n v n i dung b c tranh mà tr quan sát. 2. Ho t ng 2: Hoa cánh dài và hoa cánh tròn Cho tr quan sát và nh n xét v hình d ng cánh hoa. àm tho i v i tr v tên g i c a hoa, màu s c và c i m cánh hoa. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr so sánh v c i m cánh hoa gi a các lo i hoa mà tr v a ư c quan sát. Phân nhóm hoa theo c i m cánh. 3. Ho t ng 3: Duyên dáng hoa. Tr gi i câu v các loài hoa Trò chơi: tìm hoa cho bình Trang trí hoa trên trang ph c và trên các t m bìa t o album hoa. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản